Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Profilaktyka w naszej szkole…


Profilaktyka w naszej szkole…

W dniach 23 – 27 października 2023r. uczniowie klas VI, VII i VIII mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach profilaktycznych, których tematyka dotyczyła zdrowia psychicznego i zasad życia społecznego, organizowanych przez fundację „NIE WIDAĆ PO MNIE”. Podczas warsztatów omawiano tematykę przeciwdziałania agresji, uczniowie opracowali i omówili sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych oraz odgrywali scenki, w których brali udział „agresorzy i ofiary przemocy”.

Kolejny dzień poświęcony był postawom koleżeńskim, których znajomość pozwala na budowanie atmosfery szacunku i życzliwości wobec siebie i innych. Warsztaty miały na celu rozwijanie kompetencji związanych z budowaniem dobrych relacji w klasie oraz atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w grupie.

Bardzo istotnym i aktualnym tematem, który szczególnie dotyczy młodych ludzi jest cyberprzemoc. Ostatnie wydarzenia pod nazwą „Pandora Gate”, które miały miejsce w przestrzeni internetowej wywołały wiele negatywnych emocji wśród młodzieży, w związku z tym posłużyły one jako jeden z przykładów omówienia w/w tematu. Duża popularność treści publikowanych przez osoby znane i lubiane nie powinny równać się z szeroko pojętą akceptacją społeczną, ponieważ jak się okazuje można w nich dostrzec znamiona zachowań cyberprzemocowych.

W czwartek został szeroko omówiony temat uzależnień behawioralnych. Właściwie należałoby zapytać - od jakich czynności nie można się uzależnić? Najpopularniejsze tego rodzaju uzależnienia, jakie wymieniali uczniowie bez trudu to: zakupy, gry, internet, telefon, jedzenie, hazard, pracoholizm, seksoholizm… Uzależnienia behawioralne różnią się od uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków, czy leków tym, że czynnikiem uzależniającym nie jest środek chemiczny, lecz określone zachowanie.

W ostatnim dniu zajęć tematyką warsztatów był stres. Młodzi ludzie mieli okazję przypomnieć sobie, w jaki sposób objawia się stres w rożnych sytuacjach życiowych oraz poznali sposoby radzenia sobie z nim.

Cykl zajęć spotkał się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, co z pewnością przełoży się na założone cele, a jednym z nich jest wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności społeczne, w tym budowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie psychospołeczne każdego człowieka.

Lekcje o finansach


Lekcje o finansach

 

Cukierki


Cukierki

Nasi uczniowie z klas trzecich i czwartych, mieli możliwość udziału w programie profilaktycznym, który jest dostosowany do okresu rozwojowego dzieci w wieku 7 - 10 lat oraz rekomendowany jest przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w ramach wczesnej profilaktyki uzależnień. „Cukierki" to zajęcia profilaktyczne, w których dorosły podejmuje rozmowę z dzieckiem na temat zagrożeń związanych z substancjami zabierającymi wolność. Program powstał w oparciu o bajkę autorstwa Agnieszki Grzelak o tym samym tytule. Problem używania substancji psychoaktywnych nie zostaje w niej ukazany wprost. Substancje te zostały ukryte pod postacią cukierków, rozdawanych przez czarodzieja przebranego za eleganckiego pana, a potem przez zaczarowanych rówieśników. Zaczarowanie przez jedzenie takich cukierków doskonale obrazuje proces uzależnienia - niszczenie wolności, kontaktu z rzeczywistością, ciągłą potrzebę używania tych substancji.

Wielki sukces Ali Szypowskiej


Mikołaj Kopernik

2.06. w Toruniu nasza piątoklasistka reprezentowała szkołę i województwo lubuskie w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku i zdobyła tytuł FINALISTKI. Ala w teście pisemnym wykazała się wiadomościami z dziedzin nauki, którymi zajmował się nasz wybitny uczony: geografii, fizyki, historii, matematyki, astronomii i ekonomii. W pracy wykonanej metodą Kopernika na przełomie zimy i wiosny Ala zaprezentowała umiejętność prowadzenia obserwacji zjawisk za pomocą samodzielnie wykonanych przyrządów pomiarowych. A pod kopułą toruńskiego Planetarium nasza uczennica wykonała zadania związane z rozpoznawaniem gwiazd, planet, gwiazdozbiorów i innych obiektów astronomicznych. Gratulujemy!

https://nowosci.com.pl/niemal-setka-finalistow-ogolnopolskiego-konkursu-wiedzy-o-mikolaju-koperniku-zjechala-do-torunia/ar/c1-17598733

Moje Niemcy - sukces naszych uczniów


Moje Niemcy

Z dumą informujemy, że Karolinka Pietkowska z klasy 4 zdobyła II miejsce w wojewódzkim konkursie językowo-plastycznym "Moje Niemcy" Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, a Elenka Kaczorowska z klasy 3, Szymon Bąkowski z klasy 7 oraz Szymon Banachowicz i Piotr Paruch z klasy 5 zdobyli wyróżnienia. Laureaci i wyróżnieni 31.05. gościli w Bibliotece Wojewódzkiej im. C. K. Norwida w Zielonej Górze, gdzie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród i dyplomów oraz wernisaż zwycięskich prac. Plakaty naszych zdolnych dzieci można podziwiać na wystawie w Pro Libris Cafe Biblioteki. Wszystkie zgłoszone prace są natomiast eksponowane na stronie organizatora konkursu.

Gratulujemy!

https://ifg.uz.zgora.pl/dla-szkol/moje-niemcy

https://ifg.uz.zgora.pl/aktualnosci/wyniki-konkursu-moje-niemcy-90.html

Sukces językowy Wiktorii


Kuratorium Oświaty

Wiktoria Kuryło z klasy 8 zdobyła tytuł FINALISTKI Przedmiotowego konkursu z języka niemieckiego Lubuskiego Kuratora Oświaty!

Wiktoria z sukcesem reprezentowała nasz Zespół Edukacyjny najpierw w etapie szkolnym konkursu, potem w etapie rejonowym w Zielonej Górze, a następnie w etapie wojewódzkim w Międzyrzeczu. Jesteśmy dumni i składamy gratulacje!

https://ko-gorzow.edu.pl/konkursy/public/kwalifikacje/563

Jeden z Dziesięciu


Turniej-geograficzny

29.05. chętni uczniowie klas 8 i 7 wzięli udział w szkolnym turnieju geograficznym wzorowanym na popularnym programie telewizyjnym sprawdzając swoją wiedzę o środowisku przyrodniczym Polski. Rundę finałową wygrał Adrian Zygmanowski otrzymując tytuł zwycięzcy turnieju.

Gratulacje!

Dzień bez tytoniu


Dzień bez tytoniu

31 maja na całym świecie obchodzony jest „Dzień bez tytoniu”. W naszej szkole również podjęto działania profilaktyczne, których celem było zwrócenie uwagi młodych ludzi na problem uzależnienia i na negatywne skutki zdrowotne palenia papierosów oraz e-papierosów, a także zachęcanie do wyboru zdrowego, wolnego od nikotyny stylu życia. Wszystkie klasy wykonały plakaty o tematyce antytytoniowej, a podczas wspólnego spotkania w auli uczniowie klas IV – VIII mieli możliwość obejrzenia krótkiego filmiku i prezentacji multimedialnej, ukazującej jak bardzo negatywny wpływ ma nikotyna na młody, rozwijający się organizm. Młodzież wzięła również udział w quizach, w których niektóre pytania były nieco trudne i zaskakujące. Uczniowie mimo wszystko doskonale sobie z nimi poradzili. Gratulacje!

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą dokonywali tylko tych „dobrych” wyborów. Będą sobie również świetnie radzili w życiu z trudnymi sytuacjami, w sposób racjonalny i prozdrowotny, nie sięgając po papierosy, które przestały już być trendy i „cool”.

Pamiętajcie Kochani, że uzależnić się jest bardzo łatwo, natomiast wyjść z nałogu – niezwykle trudno!

KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI...?


KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI...?

2 czerwca 2023 nasi ósmoklasiści mieli okazję spotkać się w szkole z przedstawicielami różnych zawodów. Zajęcia te miały na celu przybliżenie młodzieży specyfiki pracy oraz drogi zdobycia określonego wykształcenia. Organizatorom – pani Małgorzacie Jóźwiak oraz pani Annie Kowalczyk (biblioteka) udało się zaprosić ratownika medycznego, instruktora nauki jazdy, kosmetyczkę oraz specjalistę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Młodzież z zainteresowaniem słuchała gości, a pytania pojawiały się na bieżąco. Podczas tego spotkania uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca w w/w zawodach, jakie należy mieć predyspozycje i umiejętności do wykonywania tych zawodów, jaka jest ścieżka kształcenia w tych kierunkach, jakie są możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz jak kształtuje się przeciętne wynagrodzenie w naszym województwie w omawianych zawodach.

Bardzo dziękujemy naszym gościom za przyjęcie zaproszenia i bardzo dokładne i kompetentne przedstawienie młodym ludziom specyfiki swojej pracy!

PRO ARTE 2023


PRO ARTE 2023

Program promocji twórczości dzieci i młodzieży „PRO ARTE” jest realizowany w województwie lubuskim przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury. Wspiera edukację kulturalną dzieci i młodzieży uczęszczających do lubuskich szkół.

PRO ARTE 2023 – Lubuski Festiwal Piosenki – powiat zielonogórski!

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do zmagań ;)
Reprezentowały nas: Helena Wojdyła( kl. 3 ) i Zofia Jędrzejak ( kl. 4 ).
Rada Artystyczna postanowiła NOMINOWAĆ DO FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO:

I kategoria wiekowa
1. Zofia Grudzień, Przedszkole w Czerwieńsku
2. Antoni Kamiński, Przedszkole w Czerwieńsku

II kategoria wiekowa
1. Zofia Jędrzejak, Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie
2. Antonina Kobylarz, Fundacja Pro Novo – Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny Pro Novo w Bogaczowie
3. Wojciech Lebioda, Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Czerwieńsku

III kategoria wiekowa
1. Adrian Wośko, Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych

IV kategoria wiekowa
1. Zuzanna Krajewska, Stowarzyszenie Wokół Kultury w Droszkowie

ZESPOŁY:
1. Orkiestra Mandolinowa, Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych: Anita Trocholepsza, Lena Modrzyk, Agata Nawrot, Weronika Judt, Kamil Lemanowicz, Antonina Skrzypczak

WYRÓŻNIENIA:

I kategoria wiekowa:
1. Michalina Donaj, Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina

II kategoria wiekowa:
1. Marcelina Fabiś, Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych
2. Maciej Duber, Stowarzyszenie Wokół Kultury w Droszkowie

III kategoria wiekowa:
1. Anita Trocholepsza, Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych
2. Anastasiia Antonova, Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina