Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Lekcje o finansach


Lekcje o fiinansach

 

Lekcje o finansach


Lekcje o finansach

 

Kierunek… „Gwiazda Mocy”!


Kierunek… „Gwiazda Mocy”!

Steruj na marzenia! Kieruj się w stronę wyznaczonego planu, marzenia, obserwuj kierunek i miej odwagę podążać do celu. Ćwicz – nie zniechęcaj się! Miej moc działania, bądź wytrwały, ćwicz hart ducha i ciała, wierz w siebie, zauważaj, przezwyciężaj NSN – Najmniejsze Sygnały Niebezpieczeństwa, pomagaj i wołaj o pomoc, wysyłaj NSD – Najmniejsze Sygnały Dobra!

Dwudniowe warsztaty dla młodzieży były swoistą symulacją rejsu po morzu żaglowcem o nazwie „Gwiazda Mocy”. Rejs taki z jednej strony może być wspaniałym przeżyciem dającym mnóstwo radości, ale morze potrafi też nieść zagrożenia. Tak samo jest w życiu. I o tych szansach i zagrożeniach dowiadywali się nasi szósto i siódmoklasiści. Cztery uczniowskie drużyny odkrywały swoje moce: koło ratunkowe - pomoc innym; ster - podejmowanie właściwych decyzji; wiosło - działanie; kotwica – wierność swoim zasadom.

Podczas wspólnego rejsu na statku omówione zostały różnorodne treści, takie jak dążenie do marzeń, podejmowanie właściwych decyzji, wiary we własne możliwości, asertywność, radzenie sobie w sytuacjach trudnych. W trakcie zajęć młodzież ćwiczyła także umiejętność odróżniania dobra od zła oraz prawdy od fałszu, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym świecie, w którym na młodych ludzi czyha wiele niebezpieczeństw. Wszystko po to, by uczniowie potrafili asertywnie zachować się w sytuacji namowy do przemocy, łamania prawa, korzystania z narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu czy pornografii.

Ważne jest również to, że program wzmacnia rolę rodziny w oczach dzieci, ugruntowuje autorytet rodziców oraz zwiększa gotowość uczniów do korzystania z pomocy i rad nauczycieli i innych pozytywnych dorosłych.

7 wskazówek dla żeglarza „Gwiazdy Mocy”:

  1. Pamiętaj o swoich marzeniach i celach
  2. Rozwijaj cztery moce
  3. Wysyłaj NSD
  4. Uważaj na NSN
  5. Buduj swój system ochrony
  6. Pomagaj innym z załogi
  7. Gdy trzeba, WOŁAJ o ratunek!

Wierzymy, że uzyskane podczas spotkań umiejętności będą wzrastać w naszych uczniach, dodawać im sił, motywować i pomagać w chwilach zwątpienia.

Zajęcia zostały zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu GKRPA w Trzebiechowie.

Dziękujemy!

Profilaktyka w naszej szkole…


Profilaktyka w naszej szkole…

W dniach 23 – 27 października 2023r. uczniowie klas VI, VII i VIII mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach profilaktycznych, których tematyka dotyczyła zdrowia psychicznego i zasad życia społecznego, organizowanych przez fundację „NIE WIDAĆ PO MNIE”. Podczas warsztatów omawiano tematykę przeciwdziałania agresji, uczniowie opracowali i omówili sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych oraz odgrywali scenki, w których brali udział „agresorzy i ofiary przemocy”.

Kolejny dzień poświęcony był postawom koleżeńskim, których znajomość pozwala na budowanie atmosfery szacunku i życzliwości wobec siebie i innych. Warsztaty miały na celu rozwijanie kompetencji związanych z budowaniem dobrych relacji w klasie oraz atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w grupie.

Bardzo istotnym i aktualnym tematem, który szczególnie dotyczy młodych ludzi jest cyberprzemoc. Ostatnie wydarzenia pod nazwą „Pandora Gate”, które miały miejsce w przestrzeni internetowej wywołały wiele negatywnych emocji wśród młodzieży, w związku z tym posłużyły one jako jeden z przykładów omówienia w/w tematu. Duża popularność treści publikowanych przez osoby znane i lubiane nie powinny równać się z szeroko pojętą akceptacją społeczną, ponieważ jak się okazuje można w nich dostrzec znamiona zachowań cyberprzemocowych.

W czwartek został szeroko omówiony temat uzależnień behawioralnych. Właściwie należałoby zapytać - od jakich czynności nie można się uzależnić? Najpopularniejsze tego rodzaju uzależnienia, jakie wymieniali uczniowie bez trudu to: zakupy, gry, internet, telefon, jedzenie, hazard, pracoholizm, seksoholizm… Uzależnienia behawioralne różnią się od uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków, czy leków tym, że czynnikiem uzależniającym nie jest środek chemiczny, lecz określone zachowanie.

W ostatnim dniu zajęć tematyką warsztatów był stres. Młodzi ludzie mieli okazję przypomnieć sobie, w jaki sposób objawia się stres w rożnych sytuacjach życiowych oraz poznali sposoby radzenia sobie z nim.

Cykl zajęć spotkał się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, co z pewnością przełoży się na założone cele, a jednym z nich jest wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności społeczne, w tym budowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie psychospołeczne każdego człowieka.

Lekcje o finansach


Lekcje o finansach

 

Cukierki


Cukierki

Nasi uczniowie z klas trzecich i czwartych, mieli możliwość udziału w programie profilaktycznym, który jest dostosowany do okresu rozwojowego dzieci w wieku 7 - 10 lat oraz rekomendowany jest przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w ramach wczesnej profilaktyki uzależnień. „Cukierki" to zajęcia profilaktyczne, w których dorosły podejmuje rozmowę z dzieckiem na temat zagrożeń związanych z substancjami zabierającymi wolność. Program powstał w oparciu o bajkę autorstwa Agnieszki Grzelak o tym samym tytule. Problem używania substancji psychoaktywnych nie zostaje w niej ukazany wprost. Substancje te zostały ukryte pod postacią cukierków, rozdawanych przez czarodzieja przebranego za eleganckiego pana, a potem przez zaczarowanych rówieśników. Zaczarowanie przez jedzenie takich cukierków doskonale obrazuje proces uzależnienia - niszczenie wolności, kontaktu z rzeczywistością, ciągłą potrzebę używania tych substancji.

Wielki sukces Ali Szypowskiej


Mikołaj Kopernik

2.06. w Toruniu nasza piątoklasistka reprezentowała szkołę i województwo lubuskie w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku i zdobyła tytuł FINALISTKI. Ala w teście pisemnym wykazała się wiadomościami z dziedzin nauki, którymi zajmował się nasz wybitny uczony: geografii, fizyki, historii, matematyki, astronomii i ekonomii. W pracy wykonanej metodą Kopernika na przełomie zimy i wiosny Ala zaprezentowała umiejętność prowadzenia obserwacji zjawisk za pomocą samodzielnie wykonanych przyrządów pomiarowych. A pod kopułą toruńskiego Planetarium nasza uczennica wykonała zadania związane z rozpoznawaniem gwiazd, planet, gwiazdozbiorów i innych obiektów astronomicznych. Gratulujemy!

https://nowosci.com.pl/niemal-setka-finalistow-ogolnopolskiego-konkursu-wiedzy-o-mikolaju-koperniku-zjechala-do-torunia/ar/c1-17598733

Moje Niemcy - sukces naszych uczniów


Moje Niemcy

Z dumą informujemy, że Karolinka Pietkowska z klasy 4 zdobyła II miejsce w wojewódzkim konkursie językowo-plastycznym "Moje Niemcy" Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, a Elenka Kaczorowska z klasy 3, Szymon Bąkowski z klasy 7 oraz Szymon Banachowicz i Piotr Paruch z klasy 5 zdobyli wyróżnienia. Laureaci i wyróżnieni 31.05. gościli w Bibliotece Wojewódzkiej im. C. K. Norwida w Zielonej Górze, gdzie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród i dyplomów oraz wernisaż zwycięskich prac. Plakaty naszych zdolnych dzieci można podziwiać na wystawie w Pro Libris Cafe Biblioteki. Wszystkie zgłoszone prace są natomiast eksponowane na stronie organizatora konkursu.

Gratulujemy!

https://ifg.uz.zgora.pl/dla-szkol/moje-niemcy

https://ifg.uz.zgora.pl/aktualnosci/wyniki-konkursu-moje-niemcy-90.html

Sukces językowy Wiktorii


Kuratorium Oświaty

Wiktoria Kuryło z klasy 8 zdobyła tytuł FINALISTKI Przedmiotowego konkursu z języka niemieckiego Lubuskiego Kuratora Oświaty!

Wiktoria z sukcesem reprezentowała nasz Zespół Edukacyjny najpierw w etapie szkolnym konkursu, potem w etapie rejonowym w Zielonej Górze, a następnie w etapie wojewódzkim w Międzyrzeczu. Jesteśmy dumni i składamy gratulacje!

https://ko-gorzow.edu.pl/konkursy/public/kwalifikacje/563

Jeden z Dziesięciu


Turniej-geograficzny

29.05. chętni uczniowie klas 8 i 7 wzięli udział w szkolnym turnieju geograficznym wzorowanym na popularnym programie telewizyjnym sprawdzając swoją wiedzę o środowisku przyrodniczym Polski. Rundę finałową wygrał Adrian Zygmanowski otrzymując tytuł zwycięzcy turnieju.

Gratulacje!