Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Plan pracy logopedy szkolnego

obowiązuje od 7 września 2020 r.

DZIEŃ TYGODNIA

Monika Żelazko

PONIEDZIAŁEK

7:40-10:15 (P), 12:20-13:05 (3b)

WTOREK

9:30-11:10 (P), 11:20-12:05 (1a)

ŚRODA

7:40-9:20 (P)

CZWARTEK

11:05-12:15 (3a)

PIĄTEK

10:25-12:05 (2ab), 12:20-13:05 (1a)