Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Plan pracy logopedy szkolnego

obowiązuje od 3 września 2018 r.

DZIEŃ TYGODNIA

Monika Żelazko

PONIEDZIAŁEK

10:25 – 11:25 (P), 11:25 – 12:05, 12:20 – 13:05

WTOREK

9:30 – 10:30 (P), 10:30 – 11:30 (P), 11:30 – 12:05

ŚRODA

7:40 – 8:25, 9:30 – 10:15, 11:20 – 12:05

CZWARTEK

7:40 – 8:25, 8:35 – 9:20, 11:20 – 12:05

PIĄTEK

7:40 – 8:25, 9:30 – 10:15, 10:25 – 11:05