Grono pedagogiczne - rok szkolny 2020/2021

L.p. Imię i nazwisko Przedmiot
1 mgr Fathi Aboulker psycholog
2 mgr Klaudia Andrasiak j. polski
3 lic. Patrycja Curzydło wychowanie przedszkolne
4 mgr Lidia Drozdowska edukacja wczesnoszkolna
5 mgr Beata Furmańska edukacja wczesnoszkolna, świetlica
6 lic. Anna Garbacz świetlica
7 mgr Joanna Grońska informatyka, świetlica
8 mgr Iwona Holewa j. polski
9 mgr Małgorzata Horodniczy wychowanie fizyczne
10 mgr Małgorzata Jóźwiak pedagog
11 mgr Andrzej Kamiński religia
12 mgr Dorota Konopka matematyka
13 mgr Ryszard Konopka matematyka
14 mgr Elżbieta Kotara wychowanie przedszkolne
15 lic. Anna Kowalczyk (Gł) religia, biblioteka
16 mgr Anna Kowalczyk (j. niemiecki) j. niemiecki, geografia
17 mgr Piotr Kowalczyk j. angielski, fizyka, informatyka
18 mgr Anna Kamińska-Kowalewicz plastyka, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica
19 mgr Monika Krzystek matematyka, informatyka
20 mgr Izabela Lewicka j. polski, historia
21 mgr Alicja Łukomska zastępca dyrektora, pedagog
22 mgr Marta Murkowska edukacja wczesnoszkolna, świetlica
23 mgr Joanna Urbańska-Marcinek historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
24 mgr Andżelika Pawlik edukacja wczesnoszkolna, świetlica
25 mgr Przemysław Puchalski muzyka
26 mgr Alina Radoch dyrektor, technika
27 mgr Jolanta Rzadkowska wychowanie fizyczne, świetlica
28 mgr Grażyna Sadowska edukacja wczesnoszkolna, świetlica
29 mgr Krystyna Śliwińska wychowanie przedszkolne
30 mgr Agata Szczepaniuk chemia
31 mgr Katarzyna Szmigielska biologia, świetlica, przyroda
32 mgr Kamila Zapała wychowanie przedszkolne
33 mgr Elżbieta Zielonka j. angielski
34 mgr Monika Żelazko j. polski, logopeda