Wielkanoc


Wielkanoc

 

Rekrutacja do Żłobka Gminnego na rok szkolny 2024/2025


Szanowni Państwo!

Dnia 4 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do Żłobka Gminnego w Trzebiechowie. Kartę zgłoszenia dziecka wraz z załącznikami można złożyć w sekretariacie szkoły przy ul. Parkowej 4.

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji są do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce Żłobek w pdf oraz wersji edytowalnej lub w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

Informacje dotyczące rekrutacji do Żłobka udzielane będą w sekretariacie szkoły pod nr tel. 68 3514160.

Rekrutacja trwa do 29 marca 2024 r.

Dyrektor Żłobka Gminnego w Trzebiechowie

Polityka ochrony małoletnich


Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025


Rekrutacja

Szanowni Państwo!

Dnia 12 lutego 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebiechowie na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenia należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 – 15:00.

Regulamin wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

Zgłoszenie można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie w wersji PDF i WORD.

Rekrutacja trwa do 15 marca 2024 r.

Informacje dotyczące rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej udzielane będą w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 683514160

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2024/2025


Rekrutacja do przedszkola

Szanowni Państwo!

Dnia 12 lutego 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Trzebiechowie na rok szkolny 2024/2025:

  • 12-23 lutego 2024 r. składanie deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej,
  • 26 lutego – 8 marca 2024 r. składanie kart zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Deklaracje należy składać w formie papierowej w przedszkolu.

Karty zgłoszenia proszę składać w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 – 15:00.

Regulamin wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Karty i deklaracje można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie w wersji PDF i WORD.

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola udzielane będą w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 683514160.

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie

Szkolny Wykaz Podręczników


Rozkład jazdy autobusów szkolnych


 

Rozkład jazdy autobusów szkolnych
obowiązuje od 11 września 2023 r.

 

Podziękowanie dla Fundacji PKO Banku Polskiego


Boże Narodzenie

Dnia 19 grudnia 2023 r. dyrektor PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Sulechowie Pani Dorota Jaworska-Mazur przekazała do Żłobka Gminnego w Trzebiechowie zestaw LifeVac zakupiony ze środków Fundacji PKO Banku Polskiego. Urządzenie służy do stosowania w przypadku zadławienia.

Serdeczne podziękowania składają Pracownicy i Dyrektor Żłobka Gminnego w Trzebiechowie

Wyjazd edukacyjny do Warszawy


Wyjazd edukacyjny do Warszawy

 

Lekcje o finansach


Lekcje o fiinansach