Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Pracujemy w projekcie


Pracujemy w projekcie

Od ponad roku w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III" zmagamy się z różnymi zadaniami, które pomagają uczniom przezwyciężyć trudności w nauce z języka polskiego i matematyki, w nauce poprawnej wymowy oraz poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności matematyczne. Zajęcia odbywają się w miłej atmosferze z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych oraz gier planszowych i komputerowych zakupionych w ramach projektu. Dzieci chętnie podejmują zadania i z niecierpliwością czekają na następne zajęcia.

Ruszamy z projektem


W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczynamy realizację projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III" w województwie lubuskim w Gminie Trzebiechów. Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu organizujemy cztery rodzaje zajęć:

  1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami z języka polskiego.
  2. Zajęcia dla dzieci mających trudności matematyczne.
  3. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy, logopedyczne.
  4. Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie.

Zajęcia odbywać się będą po zakończonych lekcjach.