Psycholog

„Ważne, by dostrzegać i próbować zrozumieć zmiany, które zachodzą u dorastającego człowieka. Takie zadanie stoi przed najbliższym otoczeniem. Jeżeli coś budzi niepokój lub zwykłą niepewność, warto zwrócić się do osób, które na co dzień zajmują się tą problematyką”.
Drodzy uczniowie i rodzice, zapraszamy do naszego gabinetu. Jesteśmy w szkole specjalnie dla Was. Możecie zgłaszać się do nas po poradę, możecie konsultować z nami sprawy, które Was frapują. Możecie dzielić się z nami radościami i smutkami, szukać rozwiązań problemów, które często wydają się nie do rozwiązania. Zachęcamy do zgłaszania się do nas. Pamiętajcie, że wspólnym wysiłkiem możemy osiągnąć więcej!

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego:

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 3. Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami - organizacja indywidualnego toku nauki.
 4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 7. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 8. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

 • Dyrekcją szkoły
 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

Kiedy spotykamy się z uczniami?

Zwykle wtedy, gdy:

 • są zestresowani
 • mają trudności w nauce, w kontaktach z innymi ludźmi
 • chcą porozmawiać o tym, co ich denerwuje
 • są zainteresowani rozwojem własnego potencjału
 • oni sami lub inne osoby społeczności szkolnej nie przestrzegają ustalonych zasad
 • mają problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość, nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem swoich emocji, niską samoocenę
 • niewłaściwie się zachowują: alienują się, lekceważą polecenia, obowiązujące normy, często wchodzą w konflikty, są agresywni, itp. cokolwiek, co mogłoby zagrażać ich życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu
 • kieruje ich do nas nauczyciel
 • oczekują pomocy w wyborze zawodu i ścieżki kształcenia
 • chcą podzielić się swoimi sukcesami – tymi szkolnymi i „życiowymi”
 • wracają z ciekawych podróży z wrażeniami, zdjęciami
 • przygotowują się do prezentacji przygotowywanej wypowiedzi (np. podczas konkursów, prezentacji, egzaminu gimnazjalnego itp.)
 • nie wiedzą, kogo mają zapytać o daną sprawę lub kogo prosić o pomoc
 • oraz w każdej innej sprawie
 • porady i konsultacji dla rodziców
ZałącznikWielkość
Apel Twojego Dziecka622.6 KB
Biblioteczka dla rodziców469.72 KB
Jak wyznaczać dzieciom granice?697.72 KB
Humor w pigółce649.51 KB
O depresji słów kilka486.79 KB
Poradnik rodzica476.23 KB
Warto przeczytać626.38 KB