Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

"Młodzież Zapobiega Pożarom"


Z ogromną radością informujemy, że uczeń naszej szkoły Szymon Banachowicz został laureatem eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom’’ i będzie reprezentował województwo lubuskie w finale krajowym Turnieju.

Gratulujemy sukcesu i mocno trzymamy kciuki!!!

Przed wyborem szkoły ponadpodstawowej…


Przed wyborem szkoły ponadpodstawowej...

Co wybrać… jaką szkołę, jaki profil, jaki zawód? Tego typu decyzje już wkrótce będą musieli podjąć uczniowie klasy ósmej. Aby pomóc młodzieży w dokonaniu wyboru, gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze, który dokładnie przedstawił ofertę swojej placówki. Dodatkowo młodzież zachęcana była przez wychowawcę i doradcę zawodowego do odwiedzenia sulechowskich szkół średnich podczas organizowanych przez nie Dni Otwartych. Wizyty w szkołach pozwoliły naszym uczniom zapoznać się z ofertą edukacyjną placówek i z pewnością przyczyniły się do tego, aby kolejny etap w ich edukacji był dobrze i świadomie zaplanowany.

Życzymy mocno przemyślanych i trafnych decyzji!

Lepiej zapobiegać...


Lepiej zapobiegać...

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców i nauczycieli, naprzeciw potrzebom i wyjątkowym sytuacjom oraz problemom wychowawczym zauważanym w szkole, zrealizowaliśmy wśród uczniów klas 4-8 warsztaty profilaktyczne o różnorodnej tematyce:
- „Komunikacja interpersonalna w zespole klasowym. Jak zapobiegać zachowaniom agresywnym?”
- „Jak radzić sobie z emocjami?”
- „Rozumiem, słucham, argumentuję, a nie atakuję – stop mowie nienawiści.”

Zajęcia przeprowadzone przez Panią Kamilę opierały się nie tylko na teorii, ale przede wszystkim na praktyce, a co za tym idzie mocno aktywizowały uczniów do działania (dyskusje, burza mózgów, symulacje, analizy itp.). Wiedza natomiast dostosowana i przekazywana była młodym ludziom w przystępnej, specjalnie dobranej do ich wieku oraz rozwoju formie.

Dzięki tego rodzaju zajęciom staramy się zwiększyć efektywność działań profilaktycznych, a w przyszłości, mamy nadzieję, że tego rodzaju kompleksowa profilaktyka przyniesie pożądane efekty.

Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025


Rekrutacja

Szanowni Państwo!

Dnia 12 lutego 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebiechowie na rok szkolny 2024/2025.

Zgłoszenia należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły w godz. 7:00 – 15:00.

Regulamin wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

Zgłoszenie można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie w wersji PDF i WORD.

Rekrutacja trwa do 15 marca 2024 r.

Informacje dotyczące rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej udzielane będą w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu 683514160

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie

Szkolny Wykaz Podręczników


Lekcje o finansach


Lekcje o fiinansach

 

Lekcje o finansach


Lekcje o finansach

 

Kierunek… „Gwiazda Mocy”!


Kierunek… „Gwiazda Mocy”!

Steruj na marzenia! Kieruj się w stronę wyznaczonego planu, marzenia, obserwuj kierunek i miej odwagę podążać do celu. Ćwicz – nie zniechęcaj się! Miej moc działania, bądź wytrwały, ćwicz hart ducha i ciała, wierz w siebie, zauważaj, przezwyciężaj NSN – Najmniejsze Sygnały Niebezpieczeństwa, pomagaj i wołaj o pomoc, wysyłaj NSD – Najmniejsze Sygnały Dobra!

Dwudniowe warsztaty dla młodzieży były swoistą symulacją rejsu po morzu żaglowcem o nazwie „Gwiazda Mocy”. Rejs taki z jednej strony może być wspaniałym przeżyciem dającym mnóstwo radości, ale morze potrafi też nieść zagrożenia. Tak samo jest w życiu. I o tych szansach i zagrożeniach dowiadywali się nasi szósto i siódmoklasiści. Cztery uczniowskie drużyny odkrywały swoje moce: koło ratunkowe - pomoc innym; ster - podejmowanie właściwych decyzji; wiosło - działanie; kotwica – wierność swoim zasadom.

Podczas wspólnego rejsu na statku omówione zostały różnorodne treści, takie jak dążenie do marzeń, podejmowanie właściwych decyzji, wiary we własne możliwości, asertywność, radzenie sobie w sytuacjach trudnych. W trakcie zajęć młodzież ćwiczyła także umiejętność odróżniania dobra od zła oraz prawdy od fałszu, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym świecie, w którym na młodych ludzi czyha wiele niebezpieczeństw. Wszystko po to, by uczniowie potrafili asertywnie zachować się w sytuacji namowy do przemocy, łamania prawa, korzystania z narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu czy pornografii.

Ważne jest również to, że program wzmacnia rolę rodziny w oczach dzieci, ugruntowuje autorytet rodziców oraz zwiększa gotowość uczniów do korzystania z pomocy i rad nauczycieli i innych pozytywnych dorosłych.

7 wskazówek dla żeglarza „Gwiazdy Mocy”:

  1. Pamiętaj o swoich marzeniach i celach
  2. Rozwijaj cztery moce
  3. Wysyłaj NSD
  4. Uważaj na NSN
  5. Buduj swój system ochrony
  6. Pomagaj innym z załogi
  7. Gdy trzeba, WOŁAJ o ratunek!

Wierzymy, że uzyskane podczas spotkań umiejętności będą wzrastać w naszych uczniach, dodawać im sił, motywować i pomagać w chwilach zwątpienia.

Zajęcia zostały zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu GKRPA w Trzebiechowie.

Dziękujemy!

Profilaktyka w naszej szkole…


Profilaktyka w naszej szkole…

W dniach 23 – 27 października 2023r. uczniowie klas VI, VII i VIII mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach profilaktycznych, których tematyka dotyczyła zdrowia psychicznego i zasad życia społecznego, organizowanych przez fundację „NIE WIDAĆ PO MNIE”. Podczas warsztatów omawiano tematykę przeciwdziałania agresji, uczniowie opracowali i omówili sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych oraz odgrywali scenki, w których brali udział „agresorzy i ofiary przemocy”.

Kolejny dzień poświęcony był postawom koleżeńskim, których znajomość pozwala na budowanie atmosfery szacunku i życzliwości wobec siebie i innych. Warsztaty miały na celu rozwijanie kompetencji związanych z budowaniem dobrych relacji w klasie oraz atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w grupie.

Bardzo istotnym i aktualnym tematem, który szczególnie dotyczy młodych ludzi jest cyberprzemoc. Ostatnie wydarzenia pod nazwą „Pandora Gate”, które miały miejsce w przestrzeni internetowej wywołały wiele negatywnych emocji wśród młodzieży, w związku z tym posłużyły one jako jeden z przykładów omówienia w/w tematu. Duża popularność treści publikowanych przez osoby znane i lubiane nie powinny równać się z szeroko pojętą akceptacją społeczną, ponieważ jak się okazuje można w nich dostrzec znamiona zachowań cyberprzemocowych.

W czwartek został szeroko omówiony temat uzależnień behawioralnych. Właściwie należałoby zapytać - od jakich czynności nie można się uzależnić? Najpopularniejsze tego rodzaju uzależnienia, jakie wymieniali uczniowie bez trudu to: zakupy, gry, internet, telefon, jedzenie, hazard, pracoholizm, seksoholizm… Uzależnienia behawioralne różnią się od uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków, czy leków tym, że czynnikiem uzależniającym nie jest środek chemiczny, lecz określone zachowanie.

W ostatnim dniu zajęć tematyką warsztatów był stres. Młodzi ludzie mieli okazję przypomnieć sobie, w jaki sposób objawia się stres w rożnych sytuacjach życiowych oraz poznali sposoby radzenia sobie z nim.

Cykl zajęć spotkał się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, co z pewnością przełoży się na założone cele, a jednym z nich jest wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności społeczne, w tym budowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie psychospołeczne każdego człowieka.

Lekcje o finansach


Lekcje o finansach