Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Profilaktyka w naszej szkole…

Profilaktyka w naszej szkole…

W dniach 23 – 27 października 2023r. uczniowie klas VI, VII i VIII mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach profilaktycznych, których tematyka dotyczyła zdrowia psychicznego i zasad życia społecznego, organizowanych przez fundację „NIE WIDAĆ PO MNIE”. Podczas warsztatów omawiano tematykę przeciwdziałania agresji, uczniowie opracowali i omówili sposoby rozwiązywania konfliktów rówieśniczych oraz odgrywali scenki, w których brali udział „agresorzy i ofiary przemocy”.

Kolejny dzień poświęcony był postawom koleżeńskim, których znajomość pozwala na budowanie atmosfery szacunku i życzliwości wobec siebie i innych. Warsztaty miały na celu rozwijanie kompetencji związanych z budowaniem dobrych relacji w klasie oraz atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w grupie.

Bardzo istotnym i aktualnym tematem, który szczególnie dotyczy młodych ludzi jest cyberprzemoc. Ostatnie wydarzenia pod nazwą „Pandora Gate”, które miały miejsce w przestrzeni internetowej wywołały wiele negatywnych emocji wśród młodzieży, w związku z tym posłużyły one jako jeden z przykładów omówienia w/w tematu. Duża popularność treści publikowanych przez osoby znane i lubiane nie powinny równać się z szeroko pojętą akceptacją społeczną, ponieważ jak się okazuje można w nich dostrzec znamiona zachowań cyberprzemocowych.

W czwartek został szeroko omówiony temat uzależnień behawioralnych. Właściwie należałoby zapytać - od jakich czynności nie można się uzależnić? Najpopularniejsze tego rodzaju uzależnienia, jakie wymieniali uczniowie bez trudu to: zakupy, gry, internet, telefon, jedzenie, hazard, pracoholizm, seksoholizm… Uzależnienia behawioralne różnią się od uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków, czy leków tym, że czynnikiem uzależniającym nie jest środek chemiczny, lecz określone zachowanie.

W ostatnim dniu zajęć tematyką warsztatów był stres. Młodzi ludzie mieli okazję przypomnieć sobie, w jaki sposób objawia się stres w rożnych sytuacjach życiowych oraz poznali sposoby radzenia sobie z nim.

Cykl zajęć spotkał się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, co z pewnością przełoży się na założone cele, a jednym z nich jest wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności społeczne, w tym budowanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie psychospołeczne każdego człowieka.

Profilaktyka w naszej szkole… Profilaktyka w naszej szkole… Profilaktyka w naszej szkole… Profilaktyka w naszej szkole… Profilaktyka w naszej szkole… Profilaktyka w naszej szkole… Profilaktyka w naszej szkole… Profilaktyka w naszej szkole… Profilaktyka w naszej szkole… Profilaktyka w naszej szkole… Profilaktyka w naszej szkole… Profilaktyka w naszej szkole… Profilaktyka w naszej szkole… Profilaktyka w naszej szkole… Profilaktyka w naszej szkole… Profilaktyka w naszej szkole… Profilaktyka w naszej szkole… Profilaktyka w naszej szkole…