Organizacja roku szkolnego 2016/2017

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych 1 września 2016 r. (czwartek).
 2. I półrocze nauki trwa od 1 września 2016 r. do 29 stycznia 2017 r.
 3. Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2016 r.
 4. Przerwa świąteczna od 23 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
 5. Powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych i ocenach nagannych z zachowania oraz braku podstaw do klasyfikowania do 22 grudnia 2016 r.
 6. Przedstawienie uczniom ocen proponowanych z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania do 10 stycznia 2017 r.
 7. Wystawienie ocen z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania do 20 stycznia 2017 r.
 8. II półrocze nauki trwa od 13 lutego 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.
 9. Ferie zimowe od 30 stycznia 2017 r. do 12 lutego 2017 r.
 10. Przerwa świąteczna wiosenna od 13 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r.
 11. Egzamin gimnazjalny 19 – 21 kwietnia 2017 r.
 12. Powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych i ocenach nagannych z zachowania oraz braku podstaw do klasyfikowania do 19 maja 2017 r.
 13. Przedstawienie uczniom ocen proponowanych z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania do 5 czerwca 2017 r.
 14. Wystawienie ocen z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania do 13 czerwca 2017 r.
 15. Uroczysty apel klas klas III Gimnazjum 22 czerwca 2017 r.
 16. Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2017 r.