Organizacja roku szkolnego 2017/2018

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych 04 września 2017 r. (poniedziałek).
 2. I semestr nauki trwa od 04 września 2017 r. do 28 stycznia 2018 r.
 3. Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2017 r.
 4. Przerwa świąteczna od 23 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 5. Powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych i ocenach nagannych z zachowania oraz braku podstaw do klasyfikowania do 21 grudnia 2017 r.
 6. Przedstawienie uczniom ocen proponowanych z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania do 16 stycznia 2018 r.
 7. Wystawienie ocen z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania do 26 stycznia 2018 r.
 8. II semestr nauki trwa od 29 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.
 9. Ferie zimowe od 12 lutego 2018 r. do 25 lutego 2018 r.
 10. Przerwa świąteczna wiosenna od 29 marca 2018 r. do 03 kwietnia 2018 r.
 11. Egzamin gimnazjalny 18 – 20 kwietnia 2018 r.
 12. Powiadomienie rodziców o ocenach niedostatecznych i ocenach nagannych z zachowania oraz braku podstaw do klasyfikowania do 17 maja 2018 r.
 13. Przedstawienie uczniom ocen proponowanych z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania do 30 maja 2018 r.
 14. Wystawienie ocen z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania do 12 czerwca 2018 r.
 15. Uroczysty apel klas III Gimnazjum 21 czerwca 2018 r.
 16. Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018 r.