Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Szkolny Wykaz Podręczników


Boże Narodzenie


Boże Narodzenie

 

Informacja ministerstwa


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebiechowie otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w kwocie 12.000,00 zł.

Celem programu jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa.

Poznaj Polskę


Poznaj Polskę

 

Program Stypendialny Horyzonty


Program Stypendialny Horyzonty.jpg

 

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci


Elektrośmieci

 

Egzamin ósmoklasisty


Uczniów klas VIII i rodziców proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami dotyczącymi organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.

Zakończenie roku szkolnego


Szanowni Państwo!

Organizacja uroczystego zakończenia roku szkolnego 2020/2021 zgodnie z wytycznymi GiS, MEiN, MZ:
Godz. 8:00 – 9:15 klasy I-IV
Godz. 9:30 – 10:30 klasy V-VII
Godz. 11:00 klasa VIII

Na apelach nastąpi rozdanie świadectw dla wyróżnionych uczniów, pozostali uczniowie otrzymają świadectwa w salach lekcyjnych.

W przypadku opadów deszczu całość odbędzie się w salach lekcyjnych.

Rozkład jazdy autobusów szkolnych w dniu 25 czerwca 2021 r. w załączeniu.

Dyrekcja Zespołu Edukacyjnego
w Trzebiechowie

Losowanie klas


Szanowni Państwo!

W dniu 17 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie integracyjne oddziałów „0” z przedszkola w Trzebiechowie i Swarzynicach. W trakcie spotkania dokonano losowania przydziału do poszczególnych klas pierwszych. Lista dzieci jest udostępniona w przedszkolu.

Dyrekcja Zespołu Edukacyjnego
w Trzebiechowie