Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Kierunek… „Gwiazda Mocy”!

Kierunek… „Gwiazda Mocy”!

Steruj na marzenia! Kieruj się w stronę wyznaczonego planu, marzenia, obserwuj kierunek i miej odwagę podążać do celu. Ćwicz – nie zniechęcaj się! Miej moc działania, bądź wytrwały, ćwicz hart ducha i ciała, wierz w siebie, zauważaj, przezwyciężaj NSN – Najmniejsze Sygnały Niebezpieczeństwa, pomagaj i wołaj o pomoc, wysyłaj NSD – Najmniejsze Sygnały Dobra!

Dwudniowe warsztaty dla młodzieży były swoistą symulacją rejsu po morzu żaglowcem o nazwie „Gwiazda Mocy”. Rejs taki z jednej strony może być wspaniałym przeżyciem dającym mnóstwo radości, ale morze potrafi też nieść zagrożenia. Tak samo jest w życiu. I o tych szansach i zagrożeniach dowiadywali się nasi szósto i siódmoklasiści. Cztery uczniowskie drużyny odkrywały swoje moce: koło ratunkowe - pomoc innym; ster - podejmowanie właściwych decyzji; wiosło - działanie; kotwica – wierność swoim zasadom.

Podczas wspólnego rejsu na statku omówione zostały różnorodne treści, takie jak dążenie do marzeń, podejmowanie właściwych decyzji, wiary we własne możliwości, asertywność, radzenie sobie w sytuacjach trudnych. W trakcie zajęć młodzież ćwiczyła także umiejętność odróżniania dobra od zła oraz prawdy od fałszu, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym świecie, w którym na młodych ludzi czyha wiele niebezpieczeństw. Wszystko po to, by uczniowie potrafili asertywnie zachować się w sytuacji namowy do przemocy, łamania prawa, korzystania z narkotyków, papierosów, dopalaczy, alkoholu czy pornografii.

Ważne jest również to, że program wzmacnia rolę rodziny w oczach dzieci, ugruntowuje autorytet rodziców oraz zwiększa gotowość uczniów do korzystania z pomocy i rad nauczycieli i innych pozytywnych dorosłych.

7 wskazówek dla żeglarza „Gwiazdy Mocy”:

  1. Pamiętaj o swoich marzeniach i celach
  2. Rozwijaj cztery moce
  3. Wysyłaj NSD
  4. Uważaj na NSN
  5. Buduj swój system ochrony
  6. Pomagaj innym z załogi
  7. Gdy trzeba, WOŁAJ o ratunek!

Wierzymy, że uzyskane podczas spotkań umiejętności będą wzrastać w naszych uczniach, dodawać im sił, motywować i pomagać w chwilach zwątpienia.

Zajęcia zostały zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu GKRPA w Trzebiechowie.

Dziękujemy!

Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!Kierunek… „Gwiazda Mocy”!