Szkolny Klub Wolontariuszy "Podaruj serce"

Wolontariat

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak wiele życzliwości, ciepła, radości i pogody ducha niosą ze sobą wolontariusze w swojej pracy na rzecz innych. To dzięki ich pomocy rozwija się ruch woluntarystyczny.

W Polsce jest kilka milionów czynnych wolontariuszy. Co sprawia, że w czasach komercji, życia w pośpiechu, zanikania więzi międzyludzkich, rzesze młodych ludzi decydują się na bezinteresowną pomoc innym? Działalność w wolontariacie uczy młodzież myślenia i postępowania altruistycznego, przekształca ludzi "zwyczajnych" w organizatorów, twórców, doradców. Pomaga również przełamywać różne bariery psychiczne. Praca w wolontariacie staje się też miejscem realizacji własnych pasji życiowych.

Uczniowie naszej szkoły również czują potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W związku z tym od września 2011 roku działa Szkolny Klub Wolontariuszy "Podaruj Serce". Obecnie opiekunami Klubu są: p. Małgorzata Jóźwiak, p. Monika Żelazko i p. Elżbieta Zielonka.

Nasz szkolny wolontariat oferuje swą bezinteresowną pomoc, niesie radość i rozpala iskierkę nadziei... Wolontariusze wraz ze swymi opiekunkami spotykają się zgodnie z potrzebami, by omówić bieżące sprawy i zaplanować kolejne działania.

Jeśli Ty również masz wielkie serce, otwarte na potrzebujących, przyłącz się do nas! Gorąco zapraszamy i czekamy!