INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE DZIECKO I RODZINĘ


Zapraszamy do zapoznania się z wykazem instytucji,
które zajmują się wspieraniem dziecka oraz rodziny.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I UCZNIÓW


BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I UCZNIÓW
W ZESPOLE EDUKACYJNYM
W TRZEBIECHOWIE
PROCEDURY POSTĘPOWANIA

POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH


POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM
W ZESPOLE EDUKACYJNYM W TRZEBIECHOWIE