Zmiana terminu otwarcia żłobka i przedszkola


Szanowni Państwo!

W związku z przesunięciem terminów odbiorów planowane uruchomienie działalności żłobka i przedszkola w Trzebiechowie nastąpi od dnia 21 września 2020 r.

REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W TRZEBIECHOWIE


loga ue

Szanowni Państwo!

W związku z realizowanym projektem „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Trzebiechowie” w ramach działania 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, informujemy, że rekrutacja do żłobka trwa nadal.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr 683514160 w godz. 7:00 -15:00.

Żłobek Gminny będzie funkcjonował w nowym budynku przy ul. Sportowej w Trzebiechowie od 17 września 2020 r.

W załączeniu dokumenty do zapoznania.

Spotkanie organizacyjne w Żłobku Gminnym w Trzebiechowie


loga ue

Dnia 10 września 2020 r. o godz. 15:30 zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców dzieci żłobkowych.

Spotkanie odbędzie się w auli Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Proszę o zabranie ze sobą długopisu do wypełnienia dokumentów.

Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Trzebiechowie


loga ue

Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebiechów realizuje projekt pt.:

„Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Trzebiechowie”

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6, Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wartość projektu: 793 206,25

Kwota dofinansowania: 674 225,31

Głównym celem projektu jest utworzenie 18 miejsc opieki w nowo utworzonym żłobku w Gminie Trzebiechów i zapewnienie bieżącego funkcjonowania przez okres 24 mies. tj. od 01.09.2020 do 31.08.2022.

Projekt zakłada
1. Wyposażenie i adaptację miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2. Bieżące funkcjonowanie 18 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
3. Możliwość powrotu na rynek pracy i aktywizację zawodową rodzica dziecka wymagającego opieki w pełnym wymiarze czasowym