Rekrutacja do Żłobka Gminnego na rok szkolny 2024/2025


Szanowni Państwo!

Dnia 4 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do Żłobka Gminnego w Trzebiechowie. Kartę zgłoszenia dziecka wraz z załącznikami można złożyć w sekretariacie szkoły przy ul. Parkowej 4.

Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji są do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce Żłobek w pdf oraz wersji edytowalnej lub w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

Informacje dotyczące rekrutacji do Żłobka udzielane będą w sekretariacie szkoły pod nr tel. 68 3514160.

Rekrutacja trwa do 29 marca 2024 r.

Dyrektor Żłobka Gminnego w Trzebiechowie

Polityka ochrony małoletnich


Podziękowanie dla Fundacji PKO Banku Polskiego


Boże Narodzenie

Dnia 19 grudnia 2023 r. dyrektor PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Sulechowie Pani Dorota Jaworska-Mazur przekazała do Żłobka Gminnego w Trzebiechowie zestaw LifeVac zakupiony ze środków Fundacji PKO Banku Polskiego. Urządzenie służy do stosowania w przypadku zadławienia.

Serdeczne podziękowania składają Pracownicy i Dyrektor Żłobka Gminnego w Trzebiechowie

Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Trzebiechowie


loga ue

Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebiechów realizuje projekt pt.:

„Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Trzebiechowie”

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6, Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wartość projektu: 793 206,25

Kwota dofinansowania: 674 225,31

Głównym celem projektu jest utworzenie 18 miejsc opieki w nowo utworzonym żłobku w Gminie Trzebiechów i zapewnienie bieżącego funkcjonowania przez okres 24 mies. tj. od 01.09.2020 do 31.08.2022.

Projekt zakłada
1. Wyposażenie i adaptację miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2. Bieżące funkcjonowanie 18 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
3. Możliwość powrotu na rynek pracy i aktywizację zawodową rodzica dziecka wymagającego opieki w pełnym wymiarze czasowym