MAMO, TATO, BAW SIĘ ZE MNĄ!

 1. Pokazuj dziecku i wpajaj zasady kulturalnego zachowania się, kształtuj postawy życzliwości w stosunku do innych kolegów.
 2. Przyzwyczajaj dziecko do stałego rozkładu dnia.
 3. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem, opisuj otoczenie, wyjaśniaj sytuacje, proś o ocenę. Zadbaj o prawidłowy rozwój mowy dziecka.
 4. Dostarczaj dziecku informacji na temat rodziny, miejsca zamieszkania, wykonywanej pracy.
 5. Dziecko najchętniej słucha książeczek, kiedy czyta je mama. Czytając swojemu dziecku rozbudzasz jego zainteresowania czytelnicze, rozwijasz mowę, wzbogacasz słownictwo, doskonalisz pamięć i wyobraźnię. Po przeczytaniu opowiadania, bajki omów z dzieckiem przedstawione w książeczce sytuacje, zapytaj o postacie, fakty, sprawdź jak dziecko zrozumiało tekst, wyjaśnij niezrozumiałe słowa. Zachęcaj do uzasadniania swojego stanowiska np.: Dlaczego uważasz, że ktoś postąpił niegrzecznie?
 6. Układaj z dzieckiem historyjki obrazkowe i wymyślajcie różne przygody.
 7. Układaj z dzieckiem puzzle, wykorzystaj obrazki, widokówki do tworzenia własnych układanek.
 8. Ucząc wierszyków, piosenek, rymowanek, wyliczanek wspomagasz pamięć i uwagę dziecka. Proś również o opisanie obejrzanego obrazka, mijanego budynku, parku czy wystawy sklepowej. Nie bój się pytać o szczegóły (np. kolor ubioru, ilość okien, gatunek drzew - oczywiście na miarę wiedzy dziecka).
 9. Porównujcie podobne przedmioty, obrazki. Poproś o wskazanie podobieństw i różnic (wykorzystaj obrazki zamieszczone w czasopismach dziecięcych; zmieniaj drobne szczegóły w pokoju, na stole). Przykładem zabawy jest porównywanie par przedmiotów np. czym różni się cukier i sól, jabłko i but, fotel i tapczan , rower i samochód... lub co mają te przedmioty podobnego.
 10. Proś o powtarzanie usłyszanych zdań, wyodrębnianie z nich słów i liczenie ich. Ucz dzielenia na sylaby, powtarzania sylab po kolei, a później wybiórczo (pierwszą, ostatnią, środkową).
  Pytaj, jakim dźwiękiem (głoską) rozpoczyna się dany wyraz, a jakim kończy. Jakie głoski są w środku wyrazu? Mów wyrazy dzieląc na głoski i proś dziecko o powtórzenie w całości wyrazu lub wskazanie przedmiotu (obrazka), który wymieniłeś.
  Przykłady:
  • "Co ja powiedziałam: k – o - t? Pokaż na obrazku i nazwij ten obrazek.
  • Nazwa których obrazków (przedmiotów) zaczyna się na głoskę np. "p".
   Dziecko wyszukuje z pośród obrazków te, których nazwa zaczyna się na głoskę "p" (pies, pieniądze, papuga).
 11. Nazywaj i pokazuj dziecku litery i cyfry. Pokazuj różnice między literami podobnymi (np. p - b – d – g; l – t – ł – f; m – w – n – u). Pozwól żeby modelowało litery z plasteliny lub miękkiego drutu. Gdy dziecko zna kilka liter niech zabawi się w tropiciela i tropi je np. w gazecie.
  Zachęcaj dziecko do czytania krótkich napisów np. umieszczonych w książkach, na szyldach sklepowych.
 12. Bawcie się słowami – układajcie rymowanki, szukajcie wyrazów na jakąś głoskę lub sylabę, twórzcie łańcuchy wyrazowe (ostatnia głoska jest jednocześnie pierwszą głoską następnego wyrazu).
 13. Rozwiązujcie i układajcie zagadki. Uczą one logicznego myślenia, uważnego słuchania, wyciągania wniosków.
 14. Grajcie w gry planszowe. Uczą one wytrwałości, podporządkowania się zasadom, właściwego podejścia do przegranej i wygranej, wspomagają koncentrację uwagi.
 15. Wykorzystaj codzienne sytuacje do kształtowania pojęcia liczby – liczenie zabawek, owoców, cukierków. Wprowadzaj proste dodawania i odejmowania na konkretach (przedmiotach) np.
  • "Miałeś trzy cukierki, zjadłeś dwa. Ile ci zostało?
  • Co jest pierwsze, co drugie, co piąte itp.
 16. Klasyfikujcie przedmioty lub obrazki np. klocki według kształtu, koloru, wielkości; obrazki według treści np. zwierzęta domowe, leśne, egzotyczne; przedmioty według przeznaczenia np. służące do pracy, do zabawy.
 17. Szukajcie ukrytych przedmiotów w pomieszczeniu. Używając określeń: prawo, lewo, góra, dół, między itp. kierujemy dziecko na ukryty przedmiot.
 18. Baw się z dzieckiem w definiowanie np. co to jest dom, książka, przyjaciel...?
 19. Zadawaj pytania co trzeba zrobić żeby… np. zrobić sobie kanapkę, … (dziecko ma wymienić następujące po sobie czynności).
 20. Zachęcaj dziecko do rysowania, kalkowania, odrysowywania płaskich przedmiotów (np. monet, talerzyków), dłoni, rysowania patykiem po ziemi, zamalowywania (książeczki do kolorowania), odwzorowywania różnych kształtów, rysowanie demonstrowanych przedmiotów (np. samochodu, domku, drzewa), rysowania szlaczków, rysowania po linii, łączenia kropek, wycinania według wzoru, lepienia z plasteliny, robienia kulek z bibuły i wyklejania nimi konturów, malowania pędzlem.

Pamiętaj o kilku podstawowych regułach:
- zwracaj uwagę na prawidłową postawę dziecka przy rysowaniu oraz na sposób trzymania ołówka;
- zwróć uwagę na prawidłowy kierunek odwzorowywania (od strony lewej do prawej strony kartki!);
- kreślenie linii powinno przebiegać w odpowiednim kierunku; linie poziome – od lewej do prawej, linie pionowe i ukośne – z góry na dół, koło – w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara;
- zachęcaj do rysowania wzorów w sposób ciągły, bez odrywania dłoni od kartki;
- jeśli wzór jest zbyt trudny stosuj rysowanie "na niby" (palcem na stole, w powietrzu, na plecach...);
- pierwsze wzory rysujemy na powierzchni nie ograniczonej liniami.

Miłej zabawy!