Rozkład dnia

Rozkład dnia w przedszkolu
w grupie dzieci 3 i 4–letnich
 

6.30 - 8.25 - Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, gry dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zabawy ruchowe.
8.25 - 9.00 - Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
9.00 - 9.25 - Śniadanie. Czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
9.25 - 10.25 - Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, imprezy okolicznościowe.
10.25 - 11.25 - Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery i wycieczki.
11.25 - 12.00 - Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12.00 - 12.30 - Obiad.
12.30 - 13.00 - Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań.
13.00 - 13.45 - Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.
13.45 - 14.00 - Czynności porządkowe, mycie rąk.
14.00 - 14.30 - Podwieczorek.
14.30 - 15.45 - Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu, kontakty indywidualne z rodzicami - w miarę potrzeb i oczekiwań.
15.45 - 16.00 - Rozchodzenie się dzieci. Prace porządkowe.