Rozkład dnia

Rozkład dnia w przedszkolu
w grupie dzieci 6–letnich
(oddział 5 – godzinny)
 

8.00 - 8.30 - Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.
8.30 - 8.40 - Ćwiczenia poranne.
8.40 - 8.55 - Przygotowanie do śniadania.
8.55 - 9.25 - Śniadanie. Prace porządkowe i organizacyjne.
9.25 - 10.25 - Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia i zabawy dydaktyczne z całą grupą.
10.25 - 11.15 - Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (w ogrodzie przedszkolnym, w parku) lub w sali; ćwiczenia gimnastyczne.
11.15 - 11.30 - Przygotowanie do obiadu.
11.30 - 12.00 - Obiad.
12.00 - 12.15 - Relaksacja. Kwadrans na bajkę. Słuchanie książek i opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.
12.15 - 12.45 - Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw.
12.45 - 13.00 - Rozchodzenie się dzieci. Prace porządkowe.