Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Egzamin ósmoklasisty


Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
w czasie egzaminu ósmoklasisty
w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie
w roku szkolnym 2020/2021 w okresie zapobiegania,
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Zakończenie rekrutacji do pierwszej klasy w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie


Dnia 19 marca 2021 roku zakończyła się rekrutacja do klasy pierwszej.

Informujemy, że komisja rekrutacyjna po weryfikacji wniosków ogłasza, że wszyscy kandydaci, którzy złożyli kartę zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej zostali przyjęci.

27 kwietnia 2021 roku zostanie podana lista przyjętych kandydatów do publicznej wiadomości.

Nauka zdalna


Ważne

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z decyzją premiera M. Morawieckiego od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. klasy IV-VIII przechodzą na tryb zdalnej nauki.

Zajęcia będą odbywać się zdalnie zgodnie z obowiązującym planem lekcji - nauczyciele będą komunikować się z uczniami za pomocą poczty zet.edu.pl lub librus.

Klasy I-III uczą się stacjonarnie w szkole. Żłobek i przedszkole pracują również bez zmian.

Dojazdy do przedszkola i szkoły będą odbywać się zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 683514160 w godzinach 7:00 - 15:00.

WYNIKI GŁOSOWANIA DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


W dniu 25 września 2020 uczniowie Szkoły Podstawowej głosowali wybierając przewodniczącą szkoły spośród następujących osób:

 1. Milena Sobolewska z kl. 6a
 2. Roksana Wasylik z kl.6b
 3. Patrycja Krystians z kl. 7a
 4. Amelia Pazoła z kl. 7b
 5. Kornelia Mazurczak z kl. 7c
 6. Natalia Lupa z kl. 8

Oddano 142 głosy, w tym 141 ważnych i 1 nieważny. W wyniku głosowania ustalono:

Przewodnicząca szkoły: Kornelia Mazurczak (oddano 32 głosy ważne)

Zastępca przewodniczącej: Natalia Lupa z kl.8 oraz Amelia Pazoła z kl. 7b (obie uzyskały po 31 głosów ważnych).

Pozostałe osoby otrzymały odpowiednio po 18, 15 i 14 głosów ważnych.

Nad przebiegiem głosowania czuwała komisja w składzie: Karolina Bieniek z kl. 7b, Nicola Lusawa z kl. 7b oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Informacje dla ósmoklasistów


Powrót uczniów klas I-III do szkoły


Zgodnie z Komunikatem Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 13 maja 2020 r. od dnia 25 maja 2020 r. decyzją Wójta Gminy Trzebiechów w Zespole Edukacyjnym będą realizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej w „nowym reżimie sanitarnym”.

 1. Opieką świetlicową mogą być objęci uczniowie klas I-III w godzinach od 8:00 do 13:00.
 2. Do świetlicy i ze świetlicy dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów.
 3. Nauka zdalna w klasach I-III będzie kontynuowana na tych samych zasadach.
 4. Otwarcie świetlicy wiąże się ze stosowaniem zasad bezpieczeństwa wprowadzonych na czas epidemii. Szczegółowe wytyczne opieki nad dziećmi zostały uregulowane rozporządzeniem MEN,GIS i MZ.
 5. Rodziców zainteresowanych przysłaniem dziecka do świetlicy prosimy o telefoniczny kontakt z wychowawcą klasy lub z sekretariatem Zespołu Edukacyjnego pod numerem: 68 3514160.
 6. Drogi rodzicu, zadbaj o to, by dziecko było dobrze przygotowane do powrotu do szkoły:
  • przyprowadź do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,
  • stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji,
  • przed przyprowadzeniem dziecka zmierz mu temperaturę,
  • nie posyłaj do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie,
  • wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do szkoły zabawek i niepotrzebnych przedmiotów,
  • zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Proszę o świadome podjęcie decyzji związanej z wysłaniem dziecka do szkoły, jak i dowozu do placówki.

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie

1 czerwca - dzień dziecka


KLASY I – III

Plan dnia:
1. KLASY I a, I b, I c, II a, III – zajęcia z wychowawcami w godz. 7.45 - 12.30
2. KLASY II b, II c – wyjazd na wycieczkę do Karpacza

KLASY IV- VI

Plan dnia – 7.45 - 12.30
8.00 – Spotkanie w auli – prezentacje klas pod hasłem "Mam talent"
10.00 – Śniadanie z wychowawcą
10.15 – Rozgrywki sportowe
12.05 – Obiad i odjazdy dzieci

Dyskoteka


DyskotekaDyskoteka

 

Do biblioteki na angielski


Do biblioteki na angielski

Od 27 października 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebiechowie zaprasza dzieci na bezpłatny, e-learningowy kurs angielskiego FunEnglish.pl. Można korzystać z niego samodzielnie - potrzebny jest tylko komputer z dostępem do Internetu.

Kurs FunEnglish.pl jest przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 lat. Składa się z setek filmów, edukacyjnych gier, foto-lekcji i interaktywnych ćwiczeń. Łączy naukę z zabawą, co pozwala szybko zdobywać kolejne umiejętności językowe. Wystarczy, jeżeli dzieci będą uczyły się dwa razy w tygodniu przez niecałą godzinę, aby w ciągu kilku miesięcy zobaczyć pierwsze efekty nauki.

Zaproszenie


Rodzinne świętowanie na sportowo
„Tu zaczyna się moja Ojczyzna”

W ramach realizacji projektu
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”
zapraszamy
uczniów z klas IV-VI SP wraz z rodzicami
do wzięcia udziału w grze terenowej,
która odbędzie się 10 listopada 2015 r.

Rozpoczęcie wspólnej zabawy o godz. 11.20
przy Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie.

Zaproszenie