Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Trzebiechowie otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. w kwocie 12.000,00 zł.

Celem programu jest wspieranie i rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa.