Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

"Zbieramy zakrętki"


W roku szkolnym 2012/2013 kontynuujemy akcję ekologiczno – charytatywną pod hasłem "Zbieramy zakrętki". Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów i nauczycieli a także pracowników szkoły i rodziców dzieci. Podobnie jak w latach ubiegłych, plastikowe nakrętki od butelek można wrzucać do kartonu wystawionego na głównym korytarzu, a większe ilości przynosić do świetlicy szkolnej. Dziękujemy wszystkim, którzy systematycznie wspierają naszą akcję i zachęcamy do dalszej współpracy!

Dyskoteka Zakończeniowa


Dyskoteka Zakończeniowa

Dyskoteka szkolna dla klas 4-6


Dyskoteka szkolna dla klas 4-6

Ruszamy z projektem


W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczynamy realizację projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III" w województwie lubuskim w Gminie Trzebiechów. Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu organizujemy cztery rodzaje zajęć:

  1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami z języka polskiego.
  2. Zajęcia dla dzieci mających trudności matematyczne.
  3. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy, logopedyczne.
  4. Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie.

Zajęcia odbywać się będą po zakończonych lekcjach.