Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Pracujemy w projekcie

Pracujemy w projekcie

Od ponad roku w ramach projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III" zmagamy się z różnymi zadaniami, które pomagają uczniom przezwyciężyć trudności w nauce z języka polskiego i matematyki, w nauce poprawnej wymowy oraz poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności matematyczne. Zajęcia odbywają się w miłej atmosferze z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych oraz gier planszowych i komputerowych zakupionych w ramach projektu. Dzieci chętnie podejmują zadania i z niecierpliwością czekają na następne zajęcia.

Pracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekciePracujemy w projekcie