V Lubuski Sejmik Młodzieżowy w Roku dla Niepodległej


V Lubuski Sejmik Młodzieżowy w Roku dla Niepodległej

Aleksandra Raźna jako radna oraz Róża Holewa jako dziennikarka reprezentowały naszą szkołę na V Lubuskim Sejmiku Młodzieżowym w Zielonej Górze. Efektem obrad sejmiku w niezwykłym Roku dla Niepodległej było przyjęcie uchwały w sprawie wskazania wydarzeń i postaci z historii naszej Ojczyzny mających wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami i zdjęciami z obrad sejmiku:
Portal Województwa Lubuskiego
Gazeta Lubuska
Telewizja Gorzów

Harmonogram form wsparcia w ramach realizowanego projektu – harmonogram zajęć od 19.11.2018 r.


Fundusze europejskie - loga

Tytuł Projektu: "Nabieramy cyfrowej mocy"

Numer Projektu: RPLB. 08.02.01-08-0016/17-00

Nazwa i Adres Beneficjenta: Gmina Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów

Żywa lekcja historii – od powstania listopadowego do Niepodległości


Żywa lekcja historii – od powstania listopadowego do Niepodległości

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w niezwyczajnej lekcji historii, która była połączeniem spektaklu i zabaw interaktywnych z udziałem dzieci i młodzieży. Tym razem wpisując się w obchody 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości uczestnicy poznawali dzieje narodu polskiego, który walczył o swoją wolność. Repliki strojów żołnierza: pruskiego, polskiego ułana i Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera z odpowiednim uzbrojeniem, uatrakcyjniło opowiadanie historii. Narracji tej towarzyszyły pokazy walk z czasów I wojny, rekrutacja ochotników do Legionów Józefa Piłsudskiego, a także wyjaśnienie przebiegu i roli plebiscytów w kształtowaniu granic państwa polskiego. Zapamiętanie przeszłości przychodzi łatwiej jeżeli można się w niej choć na chwilkę „zanurzyć”. Chętnych uczniów do odgrywania różnych ról nie brakowało. Uczniowie mogli przymierzyć stroje żołnierskie, wziąć udział w rekrutacji do Legionów czy też uczestniczyć plebiscycie. Jak zwykle w konkursie wiedzy, kończącym opowieść o dziejach naszego narodu nasi uczniowie spisali się na 6 !Tym razem była nią pamiątkowa moneta z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego.

Obchody Święta Niepodległości


Obchody Święta Niepodległości

Dnia 9 listopada w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie od godziny 11:00 odbył się uroczysty apel związany z obchodami Święta Niepodległości. Uroczystość poprowadziła Pani dyrektor Alina Radoch. Nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie o godzinie 11:11 odśpiewali "Mazurek Dąbrowskiego". Cała szkoła przez ostatni tydzień. przygotowywała się do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w 1918 r., szkoła została przyozdobiona w patriotyczne dekoracje, a w auli szkolnej odbywały się uroczyste przedstawienia.

Dla Niepodległej


Dla Niepodległej

Jak co roku nasza szkoła aktywnie uczestniczy w obchodach tak wielkiej rocznicy jaką jest 11 listopada. Nasi uczniowie wzięli udział w uroczystościach gminnych i m.in. wraz z przedstawicielami władz samorządowych złożyli wiązanki pod miejscowym obeliskiem, oddając w ten sposób hołd wszystkim bohaterom walczącym o wolność naszego kraju.

Dzień wcześniej w auli szkolnej odbyło się przedstawienie historyczno – muzyczne przybliżające dzieje narodu walczącego o upragnioną wolność. Inscenizację przygotowaną przez nauczycieli i uczniów obejrzeli nie tylko nasi wychowankowie ale także społeczność lokalna, która zobaczyła nasz program w godzinach wieczornych. Tegoroczne przedstawienie było podsumowaniem szkolnych obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Występ bardzo podobał się publiczności o czym świadczyły liczne owacje oraz pochwalne słowa wypowiedziane pod adresem wykonawców. Wszystko to potwierdza fakt, iż przedsięwzięcie było udane.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy pomogli w realizacji obchodów rocznego święta.

Uroczyste obchody 100-lecia Niepodległości


11 listopada

 

KONKURS ŚWIĄTECZNY


Z legendą przez Polskę

Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza wszystkie klasy 1-8
i gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie świątecznym.

Cele konkursu: integracja uczniów, rozwijanie talentów, zadbanie o świąteczny wystrój szkoły, stworzenie przyjemnej atmosfery w szkole

Zasady konkursu:
 
- należy pomysłowo ozdobić drzwi do sal lekcyjnych od strony korytarzy szkolnych,
 
- tematyką są Święta Bożego Narodzenia,
 
- konkurs trwa do 6 grudnia,
 
- nie wolno używać taśm klejących, spinaczy, szpilek, klejów, dozwolona jest tylko specjalna plastelina klejąca do ścian.

Zachęcamy do uczestnictwa, przewidujemy fajne nagrody!

Samorząd Gimnazjum

Dzień muzyki


Dzień muzyki

Dnia 1.10.2018 dzieci z grupy 6 - latków obchodziły Światowy Dzień Muzyki. Na powitanie wszyscy obecni otrzymali nutki, które przeniosły nas do krainy dźwięków. W czasie zajęć „Zajączki" wzięły udział w zabawach muzycznych. Przedszkolaki uważnie słuchały utworów muzycznych, wykonywanych na różnych instrumentach. Wspólnie podzieliliśmy instrumenty zgodnie z ich rodzajami. Dzieci miały możliwość spróbowania samodzielnej gry na wybranym instrumencie. Ogromne zainteresowanie wzbudziły instrumenty: Djembe i Kazoo.

WYNIKI GŁOSOWANIA DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


W dniu 02.10.2018r. odbyło się głosowanie na przewodniczącego szkoły podstawowej.

Startowało pięcioro kandydatów. Głosowało 215 uczniów. Oddano 207 głosów ważnych i 8 nieważnych. W wyniku głosowania ustalono:

  • Przewodnicząca – Julianna Lesiuk
  • Zastępca przewodniczącego – Natalia Lupa
  • Sekretarz – Marta Jeż
  • Skarbnik – Wiktor Winowski

Wystawa w auli


Wystawa w auli

W poniedziałek 22.10.2018 wszystkie przedszkolaki wzięły udział w wystawie w auli. Tematem wystawy było 100 lecie Odzyskania Niepodległości.