Podziękowanie dla Fundacji PKO Banku Polskiego

Boże Narodzenie

Dnia 19 grudnia 2023 r. dyrektor PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Sulechowie Pani Dorota Jaworska-Mazur przekazała do Żłobka Gminnego w Trzebiechowie zestaw LifeVac zakupiony ze środków Fundacji PKO Banku Polskiego. Urządzenie służy do stosowania w przypadku zadławienia.

Serdeczne podziękowania składają Pracownicy i Dyrektor Żłobka Gminnego w Trzebiechowie

Podziekowanie