Konkurs Plastyczny Kartka Świąteczna


Konkurs Plastyczny Kartka Świąteczna

Uczniowie naszej szkoły, wzięli udział w konkursie plastycznym od. "Kartka Świąteczna zorganizowanym przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Z wielu pięknych prac wybraliśmy trzy zwycięskie prace, które zostały wysłane do kolejnego etapu konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec listopada, a wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.lubuskie.uw.gov.pl.

1 dzień dla Niepodległej


1 dzień dla Niepodległej

 

Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego


Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego

Gratulujemy Izabeli Szymańskiej,
która została laureatką szkolnego etapu
Konkursu Przedmiotowego Lubuskiego Kuratora Oświaty
- z Języka Niemieckiego.

Iza będzie reprezentować naszą szkołę
na etapie rejonowym 7.02.2019r.

Życzymy wytrwałości w przygotowaniach do kolejnych wyzwań językowych!

40. rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową


40. rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową

40 lat temu - 16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła został papieżem. Pierwszym po 455 latach następcą św. Piotra, który nie pochodził z Włoch.

W piątek 12 października w naszej szkole uczciliśmy 18 Dzień Papieski pod hasłem "Promieniowanie Ojcostwa". Na lekcjach wychowawczych, religii i języka polskiego przypominaliśmy nauczanie św. Jana Pawła II, mówiliśmy o wartościach, jakie głosił nasz duchowy przewodnik, a które są dziś dla nas drogowskazem. Śpiewaliśmy ulubione pieśni Ojca Świętego, Barkę, a także hymn Światowych Dni Młodzieży. Rozkoszowaliśmy się pysznymi papieskimi kremówkami.

Czuliśmy, że Jan Paweł II jest z nami. Wiemy, że jest dla nas Ojcem, który nas kocha i od nas wymaga. Nasz papież budował przecież Kościół poprzez miłość i nadzieję pokładaną w młodych "Szukałeś nas, teraz my przyszliśmy do Ciebie".

Dziękujemy za Jana Pawła II.

100 – lecie Odzyskania Niepodległości w przedszkolu


100 – lecie Odzyskania Niepodległości w przedszkolu

Z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości nasze przedszkole wzięło udział w akcji „100 kartek na stulecie wolności naszego kraju” czyli wymianie pocztówkowej z przedszkolami z całej Polski. Wspólnie z rodzicami zorganizowaliśmy wystawę ”Moja piękna ojczyzna”. Z przyniesionych fotografii utworzyliśmy mapę ukazującą piękno naszego kraju. Dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym nt. ”Biało czerwone inspiracje”. Podczas zajęć przedszkolaki wykonywały symbole naszego kraju. W piątek 9 listopada Wzięliśmy udział w śpiewaniu hymnu z całą społecznością szkolną pn. ”Rekord dla Niepodległej”.

V Lubuski Sejmik Młodzieżowy w Roku dla Niepodległej


V Lubuski Sejmik Młodzieżowy w Roku dla Niepodległej

Aleksandra Raźna jako radna oraz Róża Holewa jako dziennikarka reprezentowały naszą szkołę na V Lubuskim Sejmiku Młodzieżowym w Zielonej Górze. Efektem obrad sejmiku w niezwykłym Roku dla Niepodległej było przyjęcie uchwały w sprawie wskazania wydarzeń i postaci z historii naszej Ojczyzny mających wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami i zdjęciami z obrad sejmiku:
Portal Województwa Lubuskiego
Gazeta Lubuska
Telewizja Gorzów

Harmonogram form wsparcia w ramach realizowanego projektu – harmonogram zajęć od 19.11.2018 r.


Fundusze europejskie - loga

Tytuł Projektu: "Nabieramy cyfrowej mocy"

Numer Projektu: RPLB. 08.02.01-08-0016/17-00

Nazwa i Adres Beneficjenta: Gmina Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów

Żywa lekcja historii – od powstania listopadowego do Niepodległości


Żywa lekcja historii – od powstania listopadowego do Niepodległości

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w niezwyczajnej lekcji historii, która była połączeniem spektaklu i zabaw interaktywnych z udziałem dzieci i młodzieży. Tym razem wpisując się w obchody 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości uczestnicy poznawali dzieje narodu polskiego, który walczył o swoją wolność. Repliki strojów żołnierza: pruskiego, polskiego ułana i Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera z odpowiednim uzbrojeniem, uatrakcyjniło opowiadanie historii. Narracji tej towarzyszyły pokazy walk z czasów I wojny, rekrutacja ochotników do Legionów Józefa Piłsudskiego, a także wyjaśnienie przebiegu i roli plebiscytów w kształtowaniu granic państwa polskiego. Zapamiętanie przeszłości przychodzi łatwiej jeżeli można się w niej choć na chwilkę „zanurzyć”. Chętnych uczniów do odgrywania różnych ról nie brakowało. Uczniowie mogli przymierzyć stroje żołnierskie, wziąć udział w rekrutacji do Legionów czy też uczestniczyć plebiscycie. Jak zwykle w konkursie wiedzy, kończącym opowieść o dziejach naszego narodu nasi uczniowie spisali się na 6 !Tym razem była nią pamiątkowa moneta z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego.

Obchody Święta Niepodległości


Obchody Święta Niepodległości

Dnia 9 listopada w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie od godziny 11:00 odbył się uroczysty apel związany z obchodami Święta Niepodległości. Uroczystość poprowadziła Pani dyrektor Alina Radoch. Nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie o godzinie 11:11 odśpiewali "Mazurek Dąbrowskiego". Cała szkoła przez ostatni tydzień. przygotowywała się do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w 1918 r., szkoła została przyozdobiona w patriotyczne dekoracje, a w auli szkolnej odbywały się uroczyste przedstawienia.

Dla Niepodległej


Dla Niepodległej

Jak co roku nasza szkoła aktywnie uczestniczy w obchodach tak wielkiej rocznicy jaką jest 11 listopada. Nasi uczniowie wzięli udział w uroczystościach gminnych i m.in. wraz z przedstawicielami władz samorządowych złożyli wiązanki pod miejscowym obeliskiem, oddając w ten sposób hołd wszystkim bohaterom walczącym o wolność naszego kraju.

Dzień wcześniej w auli szkolnej odbyło się przedstawienie historyczno – muzyczne przybliżające dzieje narodu walczącego o upragnioną wolność. Inscenizację przygotowaną przez nauczycieli i uczniów obejrzeli nie tylko nasi wychowankowie ale także społeczność lokalna, która zobaczyła nasz program w godzinach wieczornych. Tegoroczne przedstawienie było podsumowaniem szkolnych obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Występ bardzo podobał się publiczności o czym świadczyły liczne owacje oraz pochwalne słowa wypowiedziane pod adresem wykonawców. Wszystko to potwierdza fakt, iż przedsięwzięcie było udane.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy pomogli w realizacji obchodów rocznego święta.