Dzień uśmiechu


ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ UŚMIECHU

Uśmiech

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA

DO UDZIAŁU W TWORZENIU KOLAŻU Z UŚMIECHÓW!
Prosimy o przesłanie
uśmiechniętego zdjęcia
na adres biblioteka@zet.edu.pl
do dnia 30.09.2020 r. do godz. 20:00
Kolaż pojawi się na Fb oraz na stronie Zespołu Edukacyjnego
w „Dniu Uśmiechu”, tj. 2 października 2020 roku.

Panie Bibliotekarki: A&A

Zmiana terminu otwarcia żłobka i przedszkola


Szanowni Państwo!

W związku z przesunięciem terminów odbiorów planowane uruchomienie działalności żłobka i przedszkola w Trzebiechowie nastąpi od dnia 21 września 2020 r.

Witamy po wakacjach


Witamy

Drodzy Rodzice! Drodzy uczniowie!

Witamy Was w nowym roku szkolnym. Pragniemy poinformować o tym, że biblioteka jest do Waszej dyspozycji od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach.

W bibliotece jak w każdym innym miejscu publicznym obowiązują przepisy sanitarne i zasady przebywania: maseczki, dezynfekcja, dystans społeczny.

Ponad to w bibliotece może przebywać dwie osoby jednocześnie (jedna obsługiwania, druga oczekująca). Niestety ograniczony został wolny dostęp do półek, ale postaramy się pomóc Wam w wyborze książek, natomiast prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci wypożyczeń lektur, w celu ich przygotowania.

Serdecznie zapraszamy i oczekujemy Waszego przybycia
Anna Kowalczyk & Anna Czepiżak

Bezpieczna szkoła


Laurka dla Babci i Dziadka

 

Dzień kropki


Dzień kropki

Niezależnie od wieku, każdy z nas ma jakiś talent. Dzień Kropki jest dobrym pretekstem do pokazania go światu. Kilka lat temu promocję tego święta kreatywności w Polsce zapoczątkowała SuperBelferka Jolanta Okuniewska. Dziś ten dzień porusza serce i umysły setek uczniów i nauczycieli. Poruszcie i Wy kochani swoje serduszka i paluszki i poklikajcie gdzie się tylko da w załączone materiały. Wspaniałej zabawy!!!

 

 

 

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA


loga ue

Szanowni Państwo!

W związku z realizowanym projektem „Przedszkolakiem dobrze być – w Trzebiechowie” w ramach działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formuła ZIT, informujemy, że rekrutacja do przedszkola trwa nadal.

Jeżeli Państwo wyrażają chęć posłania dzieci do przedszkola prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 683514160 w godz. 7:00 -15:00.

Przedszkole Publiczne będzie funkcjonowało w nowym budynku przy ul. Sportowej w Trzebiechowie od 17 września 2020 r.

W załączeniu dokumenty do zapoznania.

REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W TRZEBIECHOWIE


loga ue

Szanowni Państwo!

W związku z realizowanym projektem „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Trzebiechowie” w ramach działania 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, informujemy, że rekrutacja do żłobka trwa nadal.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr 683514160 w godz. 7:00 -15:00.

Żłobek Gminny będzie funkcjonował w nowym budynku przy ul. Sportowej w Trzebiechowie od 17 września 2020 r.

W załączeniu dokumenty do zapoznania.

Spotkanie organizacyjne w Żłobku Gminnym w Trzebiechowie


loga ue

Dnia 10 września 2020 r. o godz. 15:30 zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców dzieci żłobkowych.

Spotkanie odbędzie się w auli Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Proszę o zabranie ze sobą długopisu do wypełnienia dokumentów.

Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Trzebiechowie


loga ue

Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebiechów realizuje projekt pt.:

„Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Trzebiechowie”

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6, Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wartość projektu: 793 206,25

Kwota dofinansowania: 674 225,31

Głównym celem projektu jest utworzenie 18 miejsc opieki w nowo utworzonym żłobku w Gminie Trzebiechów i zapewnienie bieżącego funkcjonowania przez okres 24 mies. tj. od 01.09.2020 do 31.08.2022.

Projekt zakłada
1. Wyposażenie i adaptację miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
2. Bieżące funkcjonowanie 18 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
3. Możliwość powrotu na rynek pracy i aktywizację zawodową rodzica dziecka wymagającego opieki w pełnym wymiarze czasowym

Przedszkolakiem dobrze być - w Trzebiechowie


loga ue

Pragniemy poinformować, iż nasze przedszkole realizuje projekt pt.:

Przedszkolakiem dobrze być - w Trzebiechowie.

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oś Priorytetowa 8 Nowoczesna Edukacja, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wartość projektu: 207 440,00

Kwota dofinansowania: 176 324,00

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Trzebiechów poprzez utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, a także rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 20 dzieci podniesienie kompetencji nauczycieli w okresie od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Projekt zakłada:
1. Utworzenie i bieżące funkcjonowanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w okresie od września 2020 do czerwca 2021 r.
2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, realizacja pedagogiki planu daltońskiego.
3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego.