Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI...?

KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI...?

2 czerwca 2023 nasi ósmoklasiści mieli okazję spotkać się w szkole z przedstawicielami różnych zawodów. Zajęcia te miały na celu przybliżenie młodzieży specyfiki pracy oraz drogi zdobycia określonego wykształcenia. Organizatorom – pani Małgorzacie Jóźwiak oraz pani Annie Kowalczyk (biblioteka) udało się zaprosić ratownika medycznego, instruktora nauki jazdy, kosmetyczkę oraz specjalistę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Młodzież z zainteresowaniem słuchała gości, a pytania pojawiały się na bieżąco. Podczas tego spotkania uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca w w/w zawodach, jakie należy mieć predyspozycje i umiejętności do wykonywania tych zawodów, jaka jest ścieżka kształcenia w tych kierunkach, jakie są możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy oraz jak kształtuje się przeciętne wynagrodzenie w naszym województwie w omawianych zawodach.

Bardzo dziękujemy naszym gościom za przyjęcie zaproszenia i bardzo dokładne i kompetentne przedstawienie młodym ludziom specyfiki swojej pracy!

KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI….? KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI….? KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI….? KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI….? KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI….? KIM BĘDĘ W PRZYSZŁOŚCI….?