Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Wybory już wkrótce!

5 października 2012 roku odbędą się wybory do samorządu szkolnego. Wszyscy uczniowie wezmą udział w głosowaniu, wybiorą przewodniczącą szkoły oraz pozostałych członków samorządu. W pierwszym tygodniu września uczniowie klas IV – V wraz z wychowawcami wytypowali swoich kandydatów. 21.09.2012 r. odbyło się spotkanie z opiekunem samorządu szkolnego, na którym zapoznano kandydatki z regulaminem wyborów oraz kalendarium wyborczym. W dniach 24.09. - 02.10.2012 r. trwa kampania wyborcza, jednak na dwa dni przed planowanymi wyborami, tj. 3 – 4.10. będzie obowiązywać cisza wyborcza. W tych dniach zabrania się prowadzenia jakichkolwiek form agitacji wyborczej. Po przeprowadzonych wyborach ogłoszony zostanie skład samorządu szkolnego. Wszystkie informacje umieszczone zostaną na gazetce samorządu przy sali nr 105.

Kandydaci do samorządu szkolnego:

  • Danuta Bajowska kl. IV
  • Aleksandra Nawrocka kl. V a
  • Anna Bieniek kl. V b
  • Karolina Koseska kl. VI a
  • Karolina Chlebuś kl. VI b