Jan Paweł II

ZESPÓŁ EDUKACYJNY
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

Apel związany z frekwencją z I semestru

Apel związany z frekwencją z I semestru

W czwartek 10 stycznia w czasie lekcji odbył się apel, na którym Pani wicedyrektor Alicja Łukomska wraz z Panią pedagog Małgorzatą Jóźwiak wręczyła dyplomy i wyróżnienia dla uczniów poszczególnych klas, którzy w I semestrze 2018/2019 roku uzyskali najwyższe wyniki w nauce i najwyższą frekwencję.

 
 

Apel związany z frekwencją z I semestruApel związany z frekwencją z I semestruApel związany z frekwencją z I semestru