"Centrum Chemii w Małej Skali"- zajęcia warsztatowe dla uczniów naszej szkoły realizowane w ramach projektu pt. "Eksperymentujemy w Trzebiechowie – nowe pracownie, nowe zajęcia umiejętności"


Centrum Chemii w Małej Skali

02.01.2017 r. uczniowie naszej szkoły zaczynając od klasy pierwszej szkoły podstawowej kończąc na trzeciej gimnazjum, brali udział w warsztatach chemicznych orgaznizowanych przez specjalistów z Torunia. To pierwsze tego typu zajęcia z cyklu 10 spotkań, które będą odbywać się aż do maja tego roku i zakończą się niezwykłym pokazem chemicznym. Celem ich jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauk przyrodniczych a w szczególności:

  • nabycie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym
  • własnoręczne projektowanie i wykonywanie eksperymentów
  • tworzenie rzetelnego opisu eksperymentu (szczególnie rozróżnianie obserwacji i wniosków),
  • zwiększenie zdolności manipulacyjnych