Rada Pedagogiczna


Rada Pedagogiczna w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie odbędzie się dnia 29 sierpnia 2012 r. (środa) o godz. 11:30.

W tym dniu również odbędą się egzaminy poprawkowe.

Informacja o konferencjach metodycznych


Dyrektor ZE w Trzebiechowie zaprasza do zapoznania się z ofertą ODN dotyczącą konferencji metodycznych i wzięcia w nich udziału.

Aktualne szkolenia