Ważny komunikat


Zgodnie z Komunikatem Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. od dnia 6 maja 2020 r. decyzją Wójta Gminy Trzebiechów zostanie otwarte Przedszkole w Trzebiechowie w „nowym reżimie sanitarnym”.

Otwarcie przedszkola wiąże się ze stosowaniem zasad bezpieczeństwa wprowadzonych na czas epidemii. Szczegółowe wytyczne opieki nad dziećmi zostaną uregulowane rozporządzeniem MEN.

Rodziców zainteresowanych przysłaniem dziecka do przedszkola prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem Zespołu Edukacyjnego pod numerem: 68 3514160.

Drogi rodzicu, zadbaj o to, by dziecko było dobrze przygotowane do powrotu do przedszkola:

  • przyprowadź do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,
  • stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji,
  • przed przyprowadzeniem dziecka zmierz mu temperaturę,
  • nie posyłaj do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie,
  • wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów,
  • zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Proszę o świadome podjęcie decyzji związanej z wysłaniem dziecka do przedszkola, jak i dowozu do placówki.

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie

Wielkanoc


Wielkanoc

 

Zakończenie I etapu rekrutacji do Przedszkola Publicznego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie


Dnia 27 marca 2020 r. zakończył się pierwszy etap rekrutacji.

Informujemy, że komisja rekrutacyjna po weryfikacji wniosków ogłasza, że wszyscy kandydaci, którzy złożyli karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej i przedszkola bądź deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej w formie papierowej, elektronicznej lub telefonicznej zostali przyjęci do przedszkola i klasy pierwszej.

Informujemy również, że II etap – rekrutacja uzupełniająca do przedszkola i klasy pierwszej rozpocznie się od dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami.

W dniu 1 czerwca 2020 r. zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej w rekrutacji uzupełniającej.

W przypadku wątpliwości, wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej będą udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu 68 351 41 60.

Rekrutacja dzieci do żłobka na rok szkolny 2020/2021


Szanowni Państwo!

Rozpoczynamy rekrutację do żłobka w Trzebiechowie.

Chęć zapisania dziecka do żłobka można zgłaszać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00 pod numerem telefonu 683514160.

Deklaracje w formie papierowej będą przyjmowane w późniejszym terminie.

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie

Rekrutacja dzieci do przedszkola i pierwszej klasy


Szanowni Państwo!

Trwa rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Trzebiechowie i klas I Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie.

Chcąc ułatwić Państwu złożenie deklaracji uruchomiliśmy rekrutację elektroniczną na adres zet.rekrutacja@gmail.com lub poprzez złożenie deklaracji w budynku szkoły przy wejściu do byłego gimnazjum.

Wnioski są do pobrania na stronie internetowej szkoły w pdf oraz w wersji edytowalnej lub w formie papierowej w budynku szkoły również przy wejściu do byłego gimnazjum.

Uruchomiona została rekrutacja telefoniczna. Chęć zapisania dziecka do przedszkola lub klasy pierwszej można zgłosić od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00- 15.00 pod numerem telefonu 683514160.

Deklaracje w wersji papierowej dotyczące zgłoszeń telefonicznych będą przyjmowane w późniejszym terminie.

Przypominamy, że rekrutacja trwa do 27 marca 2020 roku.

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie

Rekrutacja online


Szanowni Państwo!

Trwa rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Trzebiechowie i do klas I Szkoły Podstawowej w Trzebiechowie.

Chcąc ułatwić Państwu złożenie deklaracji z dniem dzisiejszym można składać wnioski elektronicznie na adres: zet.rekrutacja@gmail.com lub w budynku szkoły przy wejściu do byłego gimnazjum.

Wnioski są do pobrania na stronie internetowej szkoły w pdf i w wersji edytowalnej lub w formie papierowej w budynku szkoły również przy wejściu do byłego gimnazjum.

Przypominamy, że rekrutacja trwa do 27 marca 2020 roku.

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie

Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – informacja MEN


Szanowni Państwo Dyrektorzy,
w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. W tym celu wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji oraz GovTech Polska i instytucjami publicznymi przygotowaliśmy poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół do nauki zdalnej.

W poradniku zamieściliśmy wskazówki, z jakich stron, portali czy serwisów można korzystać w pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych, dostępnych w internecie narzędzi i materiałów edukacyjnych. Adresy przydatnych stron i portali internetowych będziemy na bieżąco uzupełniać.

W okresie zawieszenia zajęć szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

  • dziennika elektronicznego,
  • strony internetowej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
  • mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośredni kontakt elektroniczny.

Jednocześnie chciałbym podziękować Państwu za wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Dbajmy o siebie i swoich najbliższych. Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny. Sprawdzajmy na bieżąco informacje zamieszczanie przez Ministerstwo Zdrowia, GIS i na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Łączę wyrazy szacunku i życzę dużo zdrowia

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:
1. Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – komunikat MEN

Informacja dla rodziców


Fakt zawieszenia zajęć jest z pewnością wielkim utrudnieniem, ale mamy nadzieję, że przyjmiecie to Państwo ze zrozumieniem.

Zgodnie z planem lekcji, każdy nauczyciel jest dostępny na Librusie dla uczniów i rodziców:
- nasi nauczyciele będą wspierać uczniów w nauce i przekazywać materiały do samodzielnej pracy;
- nauczyciele przedmiotowcy zgodnie z planem lekcji będą przesyłać materiały i zadania;
- nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej codziennie w ustalonych godzinach będą przesyłać zadania i projekty edukacyjne dla dzieci;
- informacje w dzienniku elektronicznym otrzymują uczniowie i rodzice równocześnie;
- wychowawca będzie dostępny na Librusie dla uczniów i rodziców w miarę potrzeb.

Proszę o wsparcie swoich dzieci, poświęcenie im swojego czasu oraz wspólną pracę z dziećmi na przesłanych materiałach.

Wszystkie dalsze istotne informacje dla Państwa będą przekazywane na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny, szkolną stronę internetową i profil Facebook.

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie.

Komunikat Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie w sprawie konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa


W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. pragnę przypomnieć Państwu, że nie jest to okres wolny od nauki, lecz jest to czas kwarantanny. Dzieci powinny przebywać w domu pod opieką osób dorosłych, w izolacji, starając się nie zakazić się i nie zarażać innych.

W tym czasie będą wzmożone kontrole sposobu sprawowania opieki nad dziećmi. Dzieci nie mogą przebywać w miejscach publicznych, gromadzić się. W przypadku takich zachowań kontrolujący ma prawo interweniować (dzieci będą odwożone do domu), na rodziców może zostać nałożony mandat w związku z niestosowaniem się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wszelkie informacje dotyczące zagrożenia są dostępne na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz na stronie internetowej Gminy Trzebiechów.

Prosimy o poważne potraktowanie ryzyka. Działajmy według procedur, bo tylko wtedy system profilaktyki zadziała.

Zaproszenie


Dzień Kobiet