Eksperymentujemy w Trzebiechowie


fundusze europejskie

Pragniemy poinformować, iż Gmina Trzebiechów uzyskała dofinansowanie projektu, który będzie realizowany w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie pt.:

"Eksperymentujemy w Trzebiechowie - nowe pracownie, nowe zajęcia, nowe umiejętności"

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje ogólne


Sekretariat będzie nieczynny w dniach od 18 lipca 2016 r. do 29 lipca 2016 r.

W Przedszkolu Publicznym w Trzebiechowie przerwa wakacyjna będzie trwała od 1 lipca 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r. Zajęcia w przedszkolu rozpoczną się 16 sierpnia 2016 r.

Nasi najlepsi


Jak każdego roku wśród naszych uczniów mamy tych z wysoką średnią kwalifikującą się do otrzymania stypendium Wójta Gminy Trzebiechów.

W roku szkolnym 2015/2016 stypendium Wójta otrzymali:

  1. Julia Antecka
  2. Marta Jeż
  3. Hanna Marcinek
  4. Natalia Miguń
  5. Julia Sokół
  6. Oskar Tomaszewski
  7. Julita Wójcik

1% na naszą Szkołę!Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2015!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym za 2015 rok w punkcie
"WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU" wpisać nr KRS:
0000031762
W punkcie INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE w rubryce "Cel szczegółowy"
wpisujemy nr i nazwę naszej szkoły:
600000060282 Zespół Edukacyjny

1% na naszą Szkołę!

Ferie z siatkówką


Sprawne ręce

 

Ewaluacja zewnętrzna


Informuję, że w dniach 26-29 października 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II oraz w Publicznym Gimnazjum w Trzebiechowie przeprowadzona zostanie ewaluacja zewnętrzna problemowa w zakresie wymagań:

  1. 1)  Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
  2. 2)  Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluację przeprowadzą starsi wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. w składzie:
p. Beata Wiśniewska, p. Małgorzata Brodzińska, p. Sławomira Morawska.

Serdecznie zapraszam Rodziców do aktywnego udziału w badaniu i śledzeniu naszej strony internetowej celem dowiadywania się o kolejnych etapach ewaluacji.

Szczegóły dotyczące ewaluacji, materiały, analizy i raporty są dostępne na stronie internetowej www.npseo.pl

Zdzisława Rychła
Dyrektor Zespołu Edukacyjnego
w Trzebiechowie

Charytatywny SMS dla Nepalu


Charytatywny SMS  dla Nepalu

Jako członek Klubu Szkół UNICEF zachęcamy wszystkich do pomocy dzieciom w Nepalu poprzez wysłanie SMS o treści NEPAL na numer 7245 za 2,46 zł.

Ponad 1,7 miliona dzieci znalazło się w dramatycznej sytuacji z powodu potężnego trzęsienia ziemi.

Więcej informacji na stronie www.unicef.pl

Konkurs w ramach akcji "Podwórko NIVEA"


Konkurs w ramach akcji Podwórko NIVEA

Już od 1 kwietnia b.r. będzie można wziąć udział w akcji i głosować, aby Podwórko NIVEA powstało właśnie w naszej Gminie.

Każdego dnia będzie można oddać jeden głos na stronie: www.nivea.pl/podworko