Podsumowanie akcji "Wyprawka dla żaka"


Podsumowanie akcji Wyprawka dla żaka

 

Kurs pierwszej pomocy


Kurs PCK

Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o tematyce HDK PCK - 2014


Protokół
podsumowania Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
tematyce Honorowego Krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego Krzyża
zorganizowanego na terenie województwa lubuskiego
w ramach obchodów 95.lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o tematyce HDK PCK - 2014

Zielona Góra,  20.10.2014 r.

Konkurs przeprowadzony został w miesiącach wrzesień-październik 2014 r. w placówkach oświatowych województwa lubuskiego w ramach obchodów 95. lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Kurs pierwszej pomocy


Kurs pierwsyej pomocy

Dnia 24.11.2014 r. o godzinie 13:30 w Publicznym Gimnazjum w Trzebiechowie odbył się kurs Pierwszej Pomocy, przeprowadzony przez Pana Jana Kowalczyka. W kursie uczestniczyło 14 uczniów, prowadzący zajęcia nauczył młodzież w jaki sposób zareagować kiedy znajdziemy osobę nieprzytomną, poszkodowaną lub ranną. Uczniowie byli bardzo zadowoleni i z uwagą przysłuchiwali się mądrym radom naszego gościa Pana Jana oraz brali udział w ćwiczeniach. Każdy uczestnik ukończył kurs pozytywnie i otrzymał certyfikat ukończenia kursu Pierwszej Pomocy.

28 Ogólnopolski Rajd Samochodowy Honorowych Dawców Krwi PCK


28 Ogólnopolski Rajd Samochodowy Honorowych Dawców Krwi PCK

Dnia 29 sierpnia 2014 roku odbył się 28 OGÓLNOPOLSKI RAJD SAMOCHODOWY HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK.

Organizatorem punktu sprawnościowego w Trzebiechowie byli członkowie koła PCK i równocześnie członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w składzie:

  1. Kacper Hryszkiewicz
  2. Karolina Chlebuś
  3. Julia Pietruszka
  4. Kamil Werwiński
  5. Maciej Chlebuś
  6. Kamil Sobczak
  7. Bartosz Obiegała
  8. Kamil Włosek

przy dużym wsparciu Prezesa OSP Trzebiechów Marka Hryszkiewicza.

Podsumowanie pracy semestr I


Podsumowanie pracy semestr I

Kończy się nam pierwszy semestr a wraz z nim 5 miesięcy działalności Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża, w skrócie PCK. Przez ten okres wytężonej pracy naszych członków zorganizowane zostały dwie zbiórki pieniędzy do puszek, są nimi:
- wyprawka dla Żaka: 23 - 27 września, zebrana kwota: 491 zł
- pomoc świąteczna dla najuboższych: 18 - 22 listopada, zebrana kwota: 341 zł
Razem: 832zł

Są to dość duże kwoty i świadczą o naszym zaangażowaniu i chęci niesienia pomocy innym.