TARGI EDUKACYJNE 2019

TARGI EDUKACYJNE 2019

Targi Edukacyjne na stałe wpisały się do kalendarza wydarzeń, w których rokrocznie biorą udział uczniowie kończący swoją edukację w naszej placówce. Spełniają one funkcję wspierania młodych ludzi w procesie podejmowania trafnych decyzji o wyborze dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

Targi Edukacyjne to naprawdę duże wydarzenie o tym charakterze w naszej okolicy. Sala w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach, 6 marca 2019 r., na kilka godzin stała się miejscem prezentacji szerokiej oferty edukacyjnej szkół średnich z regionu dla uczącej się młodzieży, jej rodziców i nauczycieli. Wszyscy uczestnicy Targów mieli możliwość uzyskania kompleksowych informacji o możliwościach kształcenia w szkołach, które się zaprezentowały.

Uczniom życzymy przemyślanych, rozsądnych i właściwych wyborów
– tych edukacyjnych, jak i życiowych.

TARGI EDUKACYJNE 2019TARGI EDUKACYJNE 2019TARGI EDUKACYJNE 2019TARGI EDUKACYJNE 2019TARGI EDUKACYJNE 2019TARGI EDUKACYJNE 2019