LAUREATKA KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO

LAUREATKA  KONKURSU  PRZEDMIOTOWEGO

Z wielką przyjemnością informujemy o sukcesie naszej uczennicy Izabeli Szymańskiej w konkursie przedmiotowym z języka niemieckiego, organizowanym przez Lubuskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych.

7 lutego Izabela reprezentowała naszą szkołę na etapie rejonowym w Zielonej Górze uzyskując wynik 93 % i awansując do finału, czyli etapu wojewódzkiego.

Etap wojewódzki odbył się 7 marca i składał się z części pisemnej oraz ustnej. Iza osiągnęła w nim najwyższy wynik w całym województwie 95,6 % i zdobyła tytuł laureatki konkursu.

Tytuł ten uprawnia Izę do
– zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego, co jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu z tego przedmiotu najwyższego wyniku, czyli 100 % punktów,
– najwyższej pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z języka niemieckiego, czyli oceny celującej na koniec roku,
– przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

https://ko-gorzow.edu.pl/konkursy/public/kwalifikacje/255