Dyplom Szkoły z Prawami Dziecka

Dyplom Szkoły z Prawami Dziecka

We wrześniu nasz Zespół Edukacyjny został nagrodzony dyplomem za realizację ogólnopolskiego projektu UNICEF "Szkoła z Prawami Dziecka". Finalnym wydarzeniem projektu była uroczystość wręczenia Gwiazd Szeryfów Praw Dziecka na zakończenie roku szkolnego 2013/14.

W prace projektowe zaangażowało się 33 gimnazjalistów, którzy w czerwcu przeprowadzili zajęcia lekcyjne o tematyce praw dziecka w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, przygotowali informacje na gazetki ścienne i szkolną stronę internetową oraz koordynowali proces nominowania przez uczniów Szeryfów Praw Dziecka w gminie Trzebiechów.

Celem projektu było m.in.:

  • uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka w codziennym życiu i wskazanie miejsc, w których mogą szukać pomocy w sytuacji łamania ich praw,
  • kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,
  • wyróżnienie najaktywniejszych osób i instytucji dbających o dobro i prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.

Miło nam poinformować, że 27 czerwca tytułami Szeryfa Praw Dziecka zostali przez dzieci i młodzież uhonorowani:
Pan Stanisław Drobek, Wójt Gminy Trzebiechów – za działania na rzecz dzieci, których efektem są m.in. miejsca do spędzania czasu wolnego: sale wiejskie w naszych miejscowościach, place zabaw w każdej wiosce, kompleks sportowo-rekreacyjny w Podlegórzu;
Trzebiechowski Ośrodek Kultury – ze szczególnym wyróżnieniem dla Pana Tadeusza Wojtera oraz Pani Ewy Bielewicz – za dzielenie się z nami wiedzą o naszym regionie, za organizację festynów i imprez z atrakcjami dla najmłodszych, za zajęcia dodatkowe w ferie i wakacjady w każdej wsi;
Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiechowie – za powołanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą, za wyjazdy na zawody strażackie, organizację wycieczek i obozów dla młodzieży oraz festynów strażackich z atrakcjami dla dzieci;
Pani Marta Plawgo – za powołanie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Borku, organizację okolicznościowych imprez dla najmłodszych oraz przygotowywanie gier i zabaw na festynach;
Przedsiębiorstwo BOMADEK – za finansowe wspieranie wielu szkolnych przedsięwzięć, potrzeb dziecięcych drużyn sportowych i tanecznych, udostępnianie środków transportu na zawody, organizację Dnia Indyka z darmowymi atrakcjami dla dzieci;
Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie – ze szczególnym wyróżnieniem dla wychowawców klas i świetlic, pedagogów szkolnych, bibliotekarzy, księży, nauczycieli oraz oczywiście Dyrekcji szkoły: Pani Zdzisławy Rychłej i Pani Jadwigi Skubek – za poświęcany dzieciom czas, zajęcia dodatkowe, pomoc w rozwiązywaniu problemów i dbanie o wszechstronny rozwój uczniów.

Projekt UNICEF zrealizowali następujący uczniowie gimnazjum:
z klas I – Eliza Koszelowska, Szymon Paruch, Marcin Wiatr, Jakub Pasek, Agata Pasek, Dominika Pełka, Paulina Raźna, Aleksandra Śnieguła, Julia Pietruszka, Magdalena Kaczmarek, Maciej Chlebuś, Arleta Włosek, Roksana Chodakiewicz
z klas II – Klaudia Rejmak, Olga Łukomska, Weronika Bandosz, Kacper Hryszkiewicz, Sara Kisiel, Wiktoria Ćwirko, Karolina Sikora, Julia Szymańska, Beata Mital, Dawid Holewa, Aleksandra Siwek
z klas III – Kaja Szlak, Adrian Skalczuk, Michał Biliński, Zuzanna Trawa, Marcin Raźny, Daria Niewiadomska, Martyna Bańkowska, Weronika Galor, Sandra Zdaniewicz

Serdecznie dziękujemy wychowawcom klas i pozostałym nauczycielom za wsparcie udzielone uczniom przy realizacji projektu.

Dyplom Szkoły z Prawami Dziecka
Dyplom Szkoły z Prawami DzieckaDyplom Szkoły z Prawami DzieckaDyplom Szkoły z Prawami DzieckaDyplom Szkoły z Prawami DzieckaDyplom Szkoły z Prawami DzieckaDyplom Szkoły z Prawami DzieckaDyplom Szkoły z Prawami DzieckaDyplom Szkoły z Prawami DzieckaDyplom Szkoły z Prawami DzieckaDyplom Szkoły z Prawami DzieckaDyplom Szkoły z Prawami DzieckaDyplom Szkoły z Prawami DzieckaDyplom Szkoły z Prawami DzieckaDyplom Szkoły z Prawami DzieckaDyplom Szkoły z Prawami Dziecka