Szkoła Dobrze Wychowana

Szkoła Dobrze Wychowana

Zespół Edukacyjny przyłączył się w tym roku szkolnym do ogólnopolskiego projektu Fundacji Solidarności Obywatelskiej "Szkoła dobrze wychowana", który propagują m.in. kuratoria oświaty.

    Adresatami projektu są uczniowie, rodzice oraz nauczyciele, a jego główne cele to:
  • wspomaganie działań wychowawczych szkół i placówek,
  • kształtowanie właściwych postaw uczniów,
  • budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami.

W ramach udziału w projekcie na lekcjach wychowawczych nauczyciele mogą poruszać tematy związane ze współczesnymi problemami społecznymi opierając się o konspekty opracowane przez specjalistów m.in. terapii zajęciowej oraz psychologii komunikacji społecznej.

Uczniowie będą mogli uczestniczyć w dedykowanych im konkursach, np. plastycznym i dziennikarskim.

Dla rodziców zaplanowano emisje audycji radiowych oraz artykuły prasowe.

www.wychowanie24.pl