Zespół Edukacyjny w Klubie Szkół UNICEF

klub szkół unicef

Przedsięwzięciem Samorządu Uczniowskiego "Na Dzień Dziecka pomagamy dzieciom" zapoczątkowaliśmy naszą działalność w Klubie Szkół UNICEF i udział w ogólnopolskiej akcji Dzień Zmian.

Samorządowcy przygotowali gazetkę ścienną o Unicef, przeprowadzili szkolną zbiórkę funduszy oraz zorganizowali kiermasz słodkich wypieków. Cały dochód z tych inicjatyw w kwocie 230 zł przekazany został na pomoc humanitarną dla dzieci z najbiedniejszych regionów świata.

Współpraca naszej szkoły z UNICEF ma na celu:

  • edukowanie i uwrażliwianie uczniów na sytuację ich rówieśników z innych części naszego globu,
  • budzenie świadomości społecznej oraz aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości,
  • zaangażowanie w realizację projektów edukacyjnych i pomocowych UNICEF.