Jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów!

Jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów!

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Polsce przyznał Zespołowi Edukacyjnemu tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów" stanowiący wyróżnienie za prowadzenie systemowych działań odkrywających i wspierających zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

ZE otrzymał certyfikat oraz szyld Szkoły Odkrywców Talentów.

Nasza szkoła wraz z opisem działań została także umieszczona na ogólnopolskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów na stronie ORE:

www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty

Jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów!Jesteśmy Szkołą Odkrywców Talentów!