SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS

SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS

4 uczniów z klasy III gimnazjum – Ola, Róża, Wiktoria, i Kuba - uczestniczyło we wrześniu w projekcie edukacyjnym "SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS - jak zorganizować wybory do władz samorządu uczniowskiego?".

Nasi uczniowie jako jeden z 12 szkolnych zespołów wyborczych z województwa lubuskiego przystąpili do ogólnopolskiego programu CEO "Samorządy mają głos", którego celem było wsparcie szkół w organizacji wyborów zgodnie ze standardami demokratycznymi. Programowi CEO patronowała Minister Edukacji Narodowej.

Gimnazjaliści ustalili potrzebne zadania, ich przydział i harmonogram projektu. Cała grupa bardzo się zaangażowała. W ciągu miesiąca uczniowie wykonali następujące zadania:

  • przygotowali tablicę SU z informacjami o naszym projekcie, wyborach, ordynacji wyborczej i udziale w programie CEO,
  • opracowali listę kandydatów i zachęcali ich do udziału w kampanii wyborczej poprzez przygotowanie programów wyborczych i zapoznanie z nimi uczniów,
  • opracowali opisy sylwetek kandydatów na tablicę ścienną SU i stronę programu CEO,
  • wykonali zadania szkolnej komisji wyborczej - przygotowali lokal wyborczy, potrzebne karty i listy uczniów, wydali uczniom karty, policzyli oddane głosy, wypełnili protokół wyborczy,
  • zredagowali relację z wyborów na stronę szkoły,
  • podsumowali swoje działania w projekcie.

Przygotowania do wyborów i sam proces wyborów w dniu 26 września przebiegły bardzo sprawnie, uczestnicy projektu wykazali się dobrą współpracą, obowiązkowością, rzetelnością i odpowiedzialnością za wykonanie zadań.