Akademia Letnia i podróż studyjna do Berlina

Akademia Letnia i podróż studyjna do Berlina

W lipcu i październiku nasza szkoła skorzystała z kolejnych nagród Instytutu Goethego przyznanych nam za zdobycie tytułu finalisty ogólnopolskiego konkursu "Niemiecki ma klasę", a były nimi tygodniowe pobyty w Gdańsku na "Akademii Letniej" - dla nauczyciela języka niemieckiego oraz w Berlinie - dla dyrektora Zespołu Edukacyjnego, za które bardzo serdecznie dziękujemy Goethe Institut.

Akademia Letnia w Gdańsku

Podróż studyjna do Berlina