Nasze Sukcesy 2012/13

Nasze Sukcesy

NASZE
SUKCESY
 

ROK SZKOLNY 2012/2013

E G Z A M I N   G I M N A Z J A L N Y

KLAUDIA BOJKO

Wynik 100% na egzaminie z części humanistycznej
(j.polski oraz historia i wos)
(nauczyciel p. Iwona Holewa)

* * * * * *

KACPER ROWIŃSKI

Wynik 100% na egzaminie z języka angielskiego w części podstawowej
i 96% w części rozszerzonej
(nauczyciel p. Piotr Kowalczyk)

* * * * * *

K O N K U R S Y   P R Z E D M I O T O W E

Nasze sukcesy

KLAUDIA BOJKO

Laureatka
przedmiotowego konkursu języka polskiego
– etap wojewódzki
(przygotowanie p. Iwona Holewa)

* * * * * *

KLAUDIA BOJKO

Laureatka
przedmiotowego konkursu języka polskiego
– etap rejonowy
(przygotowanie p. Iwona Holewa)

* * * * * *

ALEKSANDRA STAWIARZ

V miejsce
w przedmiotowym konkursie języka polskiego
– etap rejonowy
(przygotowanie p. Iwona Holewa)

* * * * * *

S T Y P E N D Y Ś C I   W Ó J T A   G M I N Y   T R Z E B I E C H Ó W

DAWID HOLEWA

OLGA ŁUKOMSKA

M I S T R Z O W I E   F R E K W E N C J I
(organizator konkursu p. Małgorzata Jóźwiak)

ALEKSANDRA DREWLO
I KAMIL SZCZERBA

100% frekwencja
w całym roku szkolnym

* * * * * *

KLAUDIA REJMAK
I KINGA WĄSIK

wzorowa frekwencja

* * * * * *

N A J L E P S I   W   N A U C E   I   Z A C H O W A N I U

DAWID SIENKIEWICZ – średnia 5,92
DAWID HOLEWA – średnia 5,77
OLGA ŁUKOMSKA – średnia 5,61
KLAUDIA BOJKO – średnia 5,44
MIŁOSZ ĆWIERTNIEWICZ – średnia 5,29
RADOSŁAW PEŁKA – średnia 5,21
ADRIAN SKALCZUK – średnia 5,14
PIOTR KONSTAŃCZAK – średnia 5,07
ALEKSANDRA KOSZELOWSKA,
MARCIN RAŹNY
I ALEKSANDRA STAWIARZ – średnia 5,00
DARIA WOŁOSZYN – średnia 4,89
PAULINA OLEJNICZAK
I KAJA SZLAK – średnia 4,86
KAMIL SZCZERBA – średnia 4,84
DANIELA BANDOSZ – średnia 4,83
DOMINIK SZUBERT – średnia 4,79
ALEKSANDER GWIAZDOWSKI
I KLAUDIA REJMAK – średnia 4,76
MICHAŁ BILIŃSKI – średnia 4,74

G R O N O
W S P A N I A Ł E J   D Z I E S I Ą T K I
P U B L I C Z N E G O   G I M N A Z J U M   W   T R Z E B I E C H O W I E
(organizator konkursu p. Anna Kowalczyk/j.niemiecki)

Nasze sukcesyNasze sukcesy

K O N K U R S Y   O G Ó L N O P O L S K I E

BARTOSZ MAJDA

Laureat
konkursu języka niemieckiego
"Poznaj Świat przez Języki"
(przygotowanie p. Anna Kowalczyk/j.niemiecki)

* * * * * *

KLAUDIA REJMAK
I PATRYCJA PITURA

Laureatki
konkursu "Dzielę się pięknem"
kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
(przygotowanie: p. Małgorzata Jóźwiak)

* * * * * *

MARIKA HYŻA

Nagrała płytę do
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
FUMA 2013
(przygotowanie: p. Przemysław Puchalski)

* * * * * *

K O N K U R S Y   W O J E W Ó D Z K I E

Nasze sukcesy

SANDRA ZDANIEWICZ

Finalistka
Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Piosenki Polskiej
PRO ARTE 2013
(przygotowanie: p. Przemysław Puchalski)

* * * * * *

Nasze sukcesy

DAWID SIENKIEWICZ

Wyróżnienie
w XI Konkursie Recytatorskim Poezji Jana Pawła II
TOTUS TUUS w Zielonej Górze
(przygotowanie: p. Anna Kowalczyk/religia)

* * * * * *

K O N K U R S Y   G M I N N E

OLGA ŁUKOMSKA
I ALEKSANDRA PITURA

Wyróżnienia
w Gminnym Konkursie
na Najpiękniejszą Szopkę Bożonoarodzeniową

* * * * * *

Z A W O D Y   S P O R T O W E
(trenerzy p. Małgorzata Horodniczy i p. Jarosław Drozdowski)

SUKCESY DRUŻYNY DZIEWCZĄT:

I miejsce w Mistrzostwach powiatu
w piłce ręcznej

Nasze sukcesy

1. DANIELA BANDOSZ
2. ALEKSANDRA PITURA
3. PAULINA FORNALCZYK
4. OLIWIA KULCZAK
5. DARIA WOŁOSZYN
6. KLAUDIA REJMAK
7. DARIA NIEWIADOMSKA
8. EWA DZIURA
9. MARTYNA BAŃKOWSKA
10. OLIWIA MAĆKOWIAK
11. DARIA ZYGMUNT
12. WERONIKA BANDOSZ
13. SYLWIA KOSESKA
14. MAGDALENA WOŁOSZYN
15. WERONIKA GALOR

* * * * * *

II miejsce w Mistrzostwach powiatu
w piłce nożnej

Nasze sukcesy

1. DANIELA BANDOSZ
2. DARIA WOŁOSZYN
3. MAGDALENA WOŁOSZYN
4. ALEKSANDRA KOSZELOWSKA
5. DARIA NIEWIADOMSKA
6. MARTYNA BAŃKOWSKA
7. EWA DZIURA
8. PAULINA FORNALCZYK
9. KLAUDIA REJMAK
10. WERONIKA BANDOSZ
11. SANDRA ZDANIEWICZ

* * * * * *

I miejsce w Mistrzostwach Ośrodka Sulechowa
w piłce nożnej

Nasze sukcesy

DANIELA BANDOSZ
DARIA ZYGMUNT
OLIWIA MAĆKOWIAK
PAULINA FORNALCZYK
ALEKSANDRA KOSZELOWSKA
MARTYNA BAŃKOWSKA
EWA DZIURA
DARIA NIEWIADOMSKA
KLAUDIA REJMAK
SYLWIA KOSESKA

* * * * * *

III miejsce w Mistrzostwach Ośrodka Sulechowa
w piłce koszykowej

Nasze sukcesy

DANIELA BANDOSZ
DARIA WOŁOSZYN
MAGDALENA WOŁOSZYN
PAULINA FORNALCZYK
OLIWIA KULCZAK
DARIA NIEWIADOMSKA
EWA DZIURA
WERONIKA BANDOSZ
MARTYNA BAŃKOWSKA
SANDRA ZDANIEWICZ
SYLWIA KOSESKA

* * * * * *

SUKCESY DRUŻYNY CHŁOPCÓW

KAMIL PARUCH

reprezentant województwa lubuskiego
w rozgrywkach piłki nożnej

* * * * * *

PAWEŁ CHWIAŁKOWSKI, MIŁOSZ ĆWIERTNIEWICZ,
DAWID HEINOWSKI, KACPER HRYSZKIEWICZ,
KONRAD MAĆKOWIAK, OSKAR MAŚLĄG,
KACPER NASKRĘT, RADOSŁAW PEŁKA,
DOMINIK DOMALEWSKI, MARCIN RAŹNY,
RAFAŁ ŚNIEGUŁA, KACPER SOBCZAK,
DOMINIK SZUBERT, GRACJAN ZAJĄC,
KAMIL ZYGMUNT

I miejsce w zawodach terenowej klasy trampkarzy
podokręgu Zielona Góra

* * * * * *

III miejsce w powiecie
w sztafetowych biegach przełajowych

Nasze sukcesy

1. MATEUSZ BAJOWSKI
2. KONRAD MAĆKOWIAK
3. MARCIN RAŹNY
4. PATRYK WŁOSEK
5. CEZARY KOWALEWICZ
6. KAMIL HOJKA
7. ERYK HUTOR
8. KAMIL PARUCH
9. DARIUSZ GAWRYSZAK
10. RADOSŁAW PEŁKA
11. SYLWESTER CHORĄŻYK

* * * * * *

III miejsce w zawodach powiatowych w piłce nożnej

DOMINIK DOMALEWSKI
MARCIN RAŹNY
ERYK HUTOR
KAMIL HOJKA
MATEUSZ BAJOWSKI
KAMIL PARUCH
KACPER ROWIŃSKI
PATRYK WŁOSEK
EMIL GALOR

* * * * * *

III miejsce w Mistrzostwach Ośrodka Sulechowa
w piłce koszykowej

Nasze sukcesy

KAMIL PARUCH
ERYK HUTOR
CEZARY KOWALEWICZ
KAMIL HOJKA
MATEUSZ BAJOWSKI
RADOSŁAW PEŁKA
KONRAD MAĆKOWIAK
KAMIL WŁOSEK
PATRYK WŁOSEK
EMILIAN GALOR

Nasze sukcesyNasze sukcesyNasze sukcesy