Nasze sukcesy

Nasze Sukcesy

NASZE
SUKCESY
 

ROK SZKOLNY 2011/2012

E G Z A M I N   G I M N A Z J A L N Y

Wynik 100% na egzaminie z języka angielskiego w części podstawowej
(nauczyciel p. Piotr Kowalczyk)

Małgorzata Wiszniewska
Martyna Wrubel

Wynik 100% na egzaminie z historii i wiedzy o społeczeństwie
(nauczyciel p. Joanna Urbańska-Marcinek)

Martyna Wrubel

K O N K U R S Y   P R Z E D M I O T O W E

Konkurs z języka polskiego – etap rejonowy
(nauczyciel p. Iwona Holewa)

Małgorzata Wiszniewska – VI miejsce
Martyna Wrubel – VII miejsce

STYPENDYŚCI WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW

Zuzanna Radoch
Dawid Sienkiewicz
Małgorzata Wiszniewska
Martyna Wrubel

N A J L E P S I   W   N A U C E   I   Z A C H O W A N I U

Dawid Sienkiewicz – średnia 5,77
Zuzanna Radoch i Martyna Wrubel – 5,47
Małgorzata Wiszniewska – 5,41
Miłosz Ćwiertniewicz i Marcin Raźny – 5,38
Radosław Pełka – 5,30
Maja Maćkowiak – 5,20
Dominik Szubert – 5,07
Aleksandra Koszelowska, Karol Koszelowski, Kamil Mania
i Adrian Skalczuk – 5,0
Klaudia Bojko i Piotr Konstańczak – 4,92
Aleksandra Stawiarz – 4,78

Nasze sukcesyNasze sukcesyNasze sukcesyNasze sukcesyNasze sukcesyNasze sukcesy

G R O N O
W S P A N I A Ł E J   D Z I E S I Ą T K I
P U B L I C Z N E G O   G I M N A Z J U M   W   T R Z E B I E C H O W I E

(organizator p. Anna Kowalczyk/j.niemiecki)

Nasze sukcesyNasze sukcesy

M I S T R Z O W I E   F R E K W E N C J I

(organizator p. Małgorzata Jóźwiak)

Krystian Skalczuk
(0 godzin nieusprawiedliwionych
i 9 godzin usprawiedliwionych w całym roku szkolnym)

Paulina Fornalczyk
(0 godzin nieusprawiedliwionych
i 11 godzin usprawiedliwionych w całym roku szkolnym)

K O N K U R S Y   O G Ó L N O P O L S K I E

Laureaci
konkursu "2012 – Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami"
kategoria: hasła stadionowe
(przygotowanie p. Anna Kowalczyk/j.niemiecki)

Nasze sukcesy

Daria Krajewska i Sylwia Starosta
I miejsce w Polsce

Mateusz Bajowski
III miejsce w Polsce

Natalia Gralińska i Daria Obiegała
wyróżnienia
 

Laureatki
konkursu "Let's Win" w kategorii język niemiecki
kampanii "Język to Podstawa. Ucz się Języków"
(przygotowanie: p. Anna Kowalczyk/j.niemiecki)

Nasze sukcesy

 
 
 
Aneta Jastrzębska
Joanna Malec
Kinga Wąsik
 

Laureaci
konkursów kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
(przygotowanie: p. Małgorzata Jóźwiak)

Klaudia Bojko
Paulina Fornalczyk
Bartosz Majda
Izabela Sakowicz
Kinga Wąsik

K O N K U R S Y   W O J E W Ó D Z K I E

Laureat
X Konkursu Recytatorskiego Poezji Jana Pawła II
TOTUS TUUS w Zielonej Górze
(przygotowanie: p. Anna Kowalczyk/religia)

Nasze sukcesy

 
 
 
 
Dawid Sienkiewicz
 
 
 
 

Laureaci
Lubuskiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Muzycznych w Gorzowie
(przygotowanie: p. Przemysław Puchalski)

Nasze sukcesy

 
 
 
Klaudia Bojko
i Piotr Konstańczak
z Orkiestry Mandolinowej
 
 
 

Finalista
Lubuskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki PRO ARTE w Sulechowie
(przygotowanie: p. Przemysław Puchalski)

Dawid Hutor

K O N K U R S Y   P O W I A T O W E

Laureat powiatu
Lubuskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki PRO ARTE w Sulechowie
(przygotowanie: p. Przemysław Puchalski)

Nasze sukcesy

 
 
 
 
Dawid Hutor
 
 
 
 

K O N K U R S Y   M I Ę D Z Y G M I N N E

Laureatki
Międzygminnych Konkursów Języków Obcych w Sulechowie
(przygotowanie: p. Anna Kowalczyk/j.niemiecki
i p. Piotr Kowalczyk)

Nasze sukcesy

 
 
Daria Wołoszyn
I miejsce
w konkursie języka niemieckiego
w kategorii znajomości baśni braci Grimm

 
 
 

Nasze sukcesy

 
Zuzanna Radoch
Małgorzata Wiszniewska
Martyna Wrubel
III miejsce
w konkursie języka angielskiego
w kategoriach wiedzy o języku
i krajach anglojęzycznych
oraz festiwalu piosenki angielskiej

 

Z A W O D Y   S P O R T O W E

(trener p. Jarosław Drozdowski)

SUKCESY DRUŻYNY DZIEWCZĄT:

Nasze sukcesy

V miejsce w finale wojewódzkim Coca Cola Cup

IV miejsce w półfinale wojewódzkim w piłce ręcznej

II miejsce w zawodach rejonowych w piłce ręcznej

Mistrzostwo powiatu w piłce ręcznej

I miejsce w Turnieju o Puchar Burmistrza Kargowej

I miejsce w Turnieju o Puchar Dyrektora
Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury

Reprezentantkami drużyny dziewcząt były najczęściej:
Dominika Bandosz
Małgorzata Wiszniewska
Zuzanna Radoch
Martyna Wrubel
Maja Maćkowiak
Aleksandra Koszelowska
Martyna Bańkowska
Ewa Dziura
Daria Niewiadomska
Paulina Fornalczyk
Daniela Bandosz
Aleksandra Pitura

SUKCESY DRUŻYNY CHŁOPCÓW

Reprezentanci kadr województwa lubuskiego w piłce nożnej:
Cezary Kowalewicz
Kamil Paruch
Dawid Hutor

Nasze sukcesy

II miejsce w finale powiatowym w piłce ręcznej

I miejsce w Turnieju Mikołajkowym w Kargowej

I miejsce w Turnieju o Puchar Wójta Gminy Trzebiechów

II miejsce w Turnieju na Przywitanie Lata w Kargowej

 
 
 
Reprezentantami drużyny chłopców byli najczęściej:

Dawid Hutor
Mateusz Pitura
Mateusz Stelmaszyński
Karol Koszelowski
Damian Papacz
Miłosz Ćwiertniewicz
Kamil Paruch
Eryk Hutor
Cezary Kowalewicz
Patryk Włosek
Kamil Hojka
Kacper Rowiński

Nasze sukcesy