Projekt edukacyjno-wychowawczy

Projekt edukacyjno-wychowawczy

Od 14 marca biblioteka szkolna rozpoczęła realizację projektu edukacyjno-wychowawczego w klasach I – III nauczania zintegrowanego.

Projekt ma przyczynić się do bliższego zapoznania uczniów z dotychczasowym i nowo zakupionym księgozbiorem biblioteki szkolnej oraz do pokonania stereotypowego podejścia do lektury. Założeniem projektu jest kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz kształtowanie prawidłowych postaw dziecka. Będzie on realizowany w ramach planowanych zajęć lekcyjnych i zajęć bibliotecznych zarówno w bibliotece jak i w klasach. Do niektórych zadań projektowych włączeni zostaną rodzice i dziadkowie uczniów.

Realizacja potrwa pięć tygodni, a następnie odbędzie się podsumowanie działań i przedstawienie uzyskanych efektów.

Zapraszamy uczniów i wychowawców do aktywnego udziału w proponowanych zajęciach, a rodziców o pomoc w realizacji zadań.