Dzień Patrona

Dzień Patrona

Dnia 14 czerwca 2012 roku obchodziliśmy pierwszą rocznicę nadania imienia Jana Pawła II Publicznej Szkole Podstawowej. Ta wspaniała uroczystość odbyła się 10 czerwca 2012 roku, dlatego też wybraliśmy 10 czerwca na Dzień Patrona, jednak tego roku z różnych względów świętowaliśmy kilka dni później.

Ten podniosły dzień rozpoczęliśmy od uroczystej mszy św. koncelebrowanej przez ks. Andrzeja Grządziela i ks. Sławomira Kuklę, której piękną oprawę stanowiły czytania i modlitwa wiernych przygotowana przez szóstoklasistów oraz procesja z darami niesionymi przez uczniów gimnazjum.

Uroczystości rangę nadała obecność sztandaru, którego symbolika przedstawia naszego patrona Jana Pawła II wśród dzieci.

Po mszy św. w uroczystym przemarszu udaliśmy się do hali sportowej, gdzie po powitaniu przybyłych gości przez p. Dyrektor Zdzisławę Rychłą i p. Jadwigę Skubek, odbyła się część artystyczna, na którą złożyły się:

  • prezentacja multimedialna przygotowana przez p. A. Kowalczyk, przypominająca działania towarzyszące oraz samo nadanie imienia w roku ubiegłym;
  • galowy występ laureatów Konkursu Recytatorskiego pt. "Bliżej poezji Jana Pawła II", który został przeprowadzony przez p. Annę Czepiżak i Annę Kowalczyk. Piękna recytacja została nagrodzona książkami o Patronie i dyplomami;
  • montaż poetycki pt. "Okna, buty i kremówki" przygotowany przez p. I. Lewicką, przeplatany piosenkami w wykonaniu Zespołu wokalnego pod kierownictwem p. P. Puchalskiego;
  • a wszystko to na tle wymownych dekoracji, wykonanych przez p. A. Kowalewicz.

Oczywiście całości dodawały krasy piękne galowe stroje uczniów oraz powiewające chorągiewki maluchów, szczególnie mocno podczas śpiewania piosenek o "Lolku".

Dzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień PatronaDzień Patrona