Próbujemy swoich sił w poezji. Jesteśmy autorami wierszy

Próbujemy swoich sił w poezji. Jesteśmy autorami wierszy

Z okazji Święta Niepodległości podjęliśmy się ambitnego zadania, tworzyliśmy wiersze o Polsce. Zajęcia takie nie tylko uwrażliwiają nas na piękno języka i sprawiają, że młody czytelnik chętnie sięgnie po tomik poezji. Mają one także walor poznawczy i wychowawczy, kładą nacisk na samodzielność ucznia w poszukiwaniu informacji, rozwijają myślenie, wyobraźnię, wyzwalają inwencję twórczą i naszą kreatywność, stwarzają możliwość zabawy w twórców. Dzięki własnemu tworzeniu lepiej rozumiemy i przyswajamy język poezji, rozróżniamy typy liryki, wskazujemy liryczne obrazy i osobę mówiącą.

Nasze próby poetyckie wypadły znakomicie. Uczniowie potraktowali tworzenie wierszy jak ciekawe wyzwanie. A już chyba najpiękniejsze okazały się w klasie IV b i VI a szkoły podstawowej oraz II a gimnazjum. I właśnie do uczniów tych klas adresowany jest projekt edukacyjny z języka polskiego pt. "Rozumiemy i tworzymy poezję", na którym uczniowie będą się uczyć samodzielnej pracy z tekstem poetyckim, a także efektywnego współdziałania w zespole, doskonalenia umiejętności czytania ze zrozumieniem i wskazywania w utworach podmiotu lirycznego i środków poetyckich.