Lekcje biblioteczne w ramach współpracy z Lubuskim Teatrem ("Teatr nie gryzie")


Lekcje biblioteczne w ramach współpracy z Lubuskim Teatrem

"Dziewczynka z zapałkami" w klasach I-III SP

Głównym celem spotkania z uczniami nauczania wczesnoszkolnego było:

  • – ukazanie i wyjaśnienie piękna oraz mądrości baśni Andersena,
  • – uwrażliwienie uczniów na konieczność niesienia pomocy potrzebującym.

Bratek już w naszej szkole!


Bartek

Opowiadanie o "Narodzinach Bratka" tak się spodobało pierwszoklasistom, że postanowili zaprosić Go do naszej szkoły na stałe. Każda z trzech klas przygotowała piękne zaproszenie, które dostarczyła do biblioteki wierząc, że Bratek z niego skorzysta. Na szczęście długo nie musieli czekać i wszystkie klasy są już po pierwszym, powitalnym spotkaniu z Bratkiem.
 
 
 
 
 

Przystań Rekreacji i Sportu


Przystań Rekreacji i Sportu

W realizowanym przez szkołę projekcie "Bezpieczna i przyjazna szkoła" zaplanowano stworzenie miejsca sportu i rekreacji. Specjalnie do tego celu, przy budynku Zespołu Edukacyjnego wyznaczono i przygotowano plac.

Zaczęło się dziać… 29 października pracownicy "Magicznej Tęczy" (firmy, u której złożono zamówienie), rozpoczęli montaż urządzeń do zabaw sportowych. Zamontowano: 2 kosze do gry w koszykówkę, drabinkę poziomą, drabinkę krzyżową, drążki podwójne, poręcz gimnastyczną, równoważnię prostą, łamaną i skośną, ławkę treningową, ściankę sprawnościową, belkę gimnastyczną, zestaw do podskoków. Są to nazwy urządzeń tworzących naszą "Przystań rekreacji i Sportu", bo taką właśnie nazwę przyjął nowopowstały plac.

Wiemy co jedzą nasze dzieci


Wiemy co jedzą nasze dzieci

W ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" 25 września br. odbyły się spotkania rodziców z dietetyczką panią Natalią Szwedo. Zaplanowana wizyta miała na celu: zwiększenie świadomości potrzeby zdrowego odżywiania dzieci, pogłębienie umiejętności planowania zdrowych posiłków, a także ukazanie dorosłym jak stopniowo wdrażać w domu zdrowe nawyki żywieniowe.

Prelekcja pani dietetyk, wywołała ożywioną dyskusję na jakże ważny dla nas temat jakim jest zdrowie naszych dzieci, zwłaszcza w kontekście zmian wprowadzonych przez MEN w szkolnym żywieniu najmłodszych. Spotkanie to pomogło zrozumieć rodzicom potrzebę zmian wprowadzanych w szkole, niewątpliwie zwiększyło ich wiedzę i świadomość w omawianej kwestii.

Bezpieczna i przyjazna szkoła


kuratoriumWojewoda lubuski

Z radością informujemy, że w tym roku szkolnym Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w porozumieniu z Kuratorem Oświaty w Gorzowie realizuje rządowy program "Bezpieczna i przyjazna szkoła". 25 sierpnia br. Została podpisana umowa mająca na celu realizację zadania publicznego jakim jest: "promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży zagospodarowanie czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej w szkole i placówce oraz poza nią zwiększenie kompetencji nauczycieli wychowawców i innych pracowników szkoły i placówki oraz rodziców w zakresie zdrowego stylu życia".

Rok szkolny 2015/16 "Rokiem Otwartej Szkoły"


Rok szkolny 2015/16 Rokiem Otwartej Szkoły

Dnia 1 września uroczystą Mszą św. i wspólnym apelem wkroczyliśmy w kolejny rok pracy.

Decyzją minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w nadchodzącym roku szkolnym (2015/2016) podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa będą:
 

  1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
  2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
  3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
  4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

W realizacji wyznaczonych zadań liczymy na owocną współpracę organu prowadzącego, rodziców, a także środowiska lokalnego.