Akademia Czystych Rąk

Akademia Czystych Rąk

To już trzeci rok szkolny, w którym nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie Akademia Czystych Rąk Carex. Jej głównym celem jest przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy z zakresu higieny i profilaktyki zdrowia.

Do realizacji programu otzymaliśmy bezpłatny pakiet materiałów dydaktycznych (plansze edukacyjne, plakat konkursowy, instrukcje, naklejki i wlepki dla dzieci, scenariusze lekcji, karty pracy i in.) oraz zestaw mydeł antybakteryjnych do sal i toalet szkolnych.