Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęty!!!


Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęty!!!

Tradycją naszej szkoły jest, że nasze pierwsze spotkanie po wakacjach to spotkanie na mszy św., na której dziękujemy za miniony czas wakacji i prosimy o błogosławieństwo na rozpoczynający się czas wytężonej pracy – nauki.

Kolejny etap to inauguracyjny apel z udziałem p. Wójta Stanisława Drobka oraz przedstawicieli władz samorządowych oraz licznie zebranych rodziców. Szczególnym momentem apelu było uroczyste pasowanie na uczniów Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Wszystko ma swój czas, był czas wypoczynku, a nadszedł czas pracy, oby to był czas owocny przynoszący wiele wspaniałych osiągnieć i sukcesów. Czego życzymy uczniom i Gronu nauczycielskiemu.