Warsztaty dla rodziców

W Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie 30 września, 1 i 2 października odbyły się trzy dniowe warsztaty dla rodziców zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie a zrealizowane przez pracowników Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Sulechowie przy współpracy z GOPS-em w Trzebiechowie.

Zajęcia dla rodziców realizowane były przez pedagoga Beatę Piętę i pedagoga Joannę Saniuk pod hasłem "Nie dla przemocy". Warsztaty skierowane były do wszystkich rodziców w następujących blokach tematycznych:

  • "Nie dla klapsa" – poznanie motywów, które kierują rodzicami, kiedy stosują tę metodę wychowawczą.
  • "Uczucia" - poszukiwanie sposobów na rozpoznawanie uczuć w sobie, innych oraz radzenia sobie z nimi w sytuacjach trudnych.
  • "Zamiast klapsa" – poznanie innych metod wychowawczych niż klaps.

Warsztaty prowadzone były aktywnymi metodami: ćwiczenia w parach, w podgrupach, wypowiedzi na forum grupy oraz burza mózgów i wykorzystanie osobistych doświadczeń. Rodzice z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach, chętnie się wypowiadali i wymieniali doświadczenia w wychowaniu dzieci. Rodzicom bardzo podobała się taka forma spotkań w szkole.

Spotkania takie będą organizowane przez pedagoga szkolnego Alicję Łukomską przy udziale pracowników poradni w Sulechowie, na prośbę rodziców.

Informacja o terminie warsztatów dla rodziców będzie zamieszczana na stronie szkoły i przekazywana w formie informacji pisemnej.