Przyjazna Szkoła

Przyjazna Szkoła

W listopadzie 2012 nasza szkoła została partnerem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła". Jest to największa w Polsce organizacja pozarządowa zajmująca się wspieraniem rozwoju edukacji i społeczeństwa obywatelskiego ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego.

    Dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu:
  • rozpoczynamy już wkrótce akcję pozyskania funduszy na wzbogacenie naszej oferty edukacyjnej "1 % podatku dla mojej szkoły",
  • a od września 2013 będziemy mogli realizować największą interdyscyplinarną kampanię edukacyjną w Polsce "Warto być Dobrym", kreującą u dzieci dobre postawy, uczącą poszanowania dla innych ludzi, a także premiującą zachowania prospołeczne i wolontariat.